VÀI NÉT

HOẠT ĐỘNG TRANG NHÀ GDPTTHEGIOI.ORG

NHIỆM KỲ 2012-2016 BHD/GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

 

I/ LƯỢC SỬ:

 • Khởi nguyên:

Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới – www.gdptthegioi.org – được hình thành do quyết nghị của Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II nhiệm kỳ 2008-2012, tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thailand từ ngày 7 đến ngày 10.10.2008 và đã trở thành cơ quan ngôn luận của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới kể từ khi khởi điểm hòa vào mạng lưới điện toán toàn cầu lúc 16g00 (GVN) ngày trừ tịch (30 tháng chạp năm Mậu Tý); để đúng vào thời khắc Giao Thừa Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu (26/1/2009) thì chính thức ra mắt độc giả Lam Viên trên toàn phạm vi quốc nội và hải ngoại.

Từ giai đoạn khởi tạo website theo tinh thần chỉ đạo của Đại Hội nhiệm kỳ II nói trên cho đến Chu Niên Trang Nhà lần thứ V vào năm 2013, ngoài một vài anh chị em âm thầm hoạt động ngày đêm để duy trì và phát triển Trang Nhà, thành phần nhân sự bổ sung tiếp theo gồm các Biên Tập Viên, Kỹ Thuật Viên được tuyển trạch vẫn áp dụng quy chế nội bộ tạm thời dưới sự điều hành của HTr. Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, đương kim Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới kiêm đặc trách Trưởng Ban Điều Hành Trang Nhà. Nói là “âm thầm”, “tạm thời”, bởi lúc bấy giờ những Huynh Trưởng ấy do Ban Điều Hành tìm chọn và chính Huynh Trưởng đương sự tự nguyện cộng tác vô điều kiện. Tùy điều kiện cá nhân từng anh/chị, tùy hoàn cảnh sinh hoạt của GĐPT từng địa phương và tùy phần hành phụ trách trong Trang Nhà, một vài anh chị thì hoạt động công khai, một số khác luôn phục vụ ẩn danh vì mục đích an ninh Trang Nhà.

 • Phát triển:

Sau Đại Hội kỳ III nhiệm kỳ 2012-2016, tổ chức từ ngày 27 đến ngày 31.10.2012 cũng tại Bangkok – Thailand, bằng quyết định số 3001/HDTG/QĐ ngày 26.8.2013 (v/v điều chỉnh và bổ nhiệm thành phần nhân sự), Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới đã bổ nhiệm HTr. Quảng Dũng – Hồ Chí Cường, người sáng lập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới, vào chức vụ Phụ Tá Tổng Thư Ký Đặc Trách Truyền Thông của Ban Hướng Dẫn.

Cũng kể từ Đại Hội nhiệm kỳ III, Ban Điều Hành Trang Nhà bắt đầu chú trọng vào việc kiện toàn nhân sự để tạo sinh khí, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn và hổ trợ ngoại vi nhằm thực thi tinh thần “Quản trị chặt chẻ nhân sự quản lý Trang Nhà” mà Đại Hội kỳ III đã chung quyết trong phiên khoáng đại 3, ngày 29.10.2012 trong phiên họp 8.

Năm 2014, hai ngày trước Lễ Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới ban hành quyết định số 4001/HDTG/QĐ ngày 10.01.2014, chính thức chuẩn y cơ cấu Ban Điều Hành Trang Nhà với 7 anh chị Huynh Trưởng thành viên, do HTr. Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Điều Hành. Đây là văn kiện pháp quy chính thức đầu tiên của Trang Nhà sau 5 năm các cấp lãnh đạo dõi theo hoạt động của Trang Nhà; và đây cũng là kết quả của nhiều phiên họp, nhiều thông tin tham khảo được chuyển tải qua lại bằng nhiều điện thư, nhiều cuộc điện đàm, nhiều lần gặp mặt, hội ý trực tiếp của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Điều Hành Trang Nhà và riêng biệt từng phần hành, bộ phận chuyên môn trực thuộc.

Trong lễ kỷ niệm Chu Niên lần thứ V, văn kiện chính thức đầu tiên của Ban Điều Hành Trang Nhà quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Biên Tập cùng các Tiểu Ban trực thuộc được công bố; và Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới với tư cách là cơ quan truyền thông thống thuộc của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tiếp tục hoạt động và phát triển cho đến hiện nay.

II/ TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH:

Từ các văn kiện lập quy căn bản nêu trên phần I, hiện Trang Nhà được điều hành và hoạt động với thành phần nhân sự bao gồm:

 • 1 Ban Điều Hành: 5 Huynh Trưởng.
 • 1 Ban Biên Tập: 12 Huynh Trưởng.
 • 1 Tiểu Ban Kỹ Thuật: 8 Huynh Trưởng.
 • 1 Tiểu Ban Hội Luận: 4 Huynh Trưởng.
 • 1 Tiểu Ban Vận Động Tài Chánh: 4 Huynh Trưởng.
 • 1 Tiểu Ban Cộng Tác Viên và Đại Diện Trang Nhà: 30 Huynh Trưởng.

Trong số trên, có những phần hành phải kiêm nhiệm; một số địa phương (cả quốc nội lẫn hải ngoại) vẫn còn khuyết nhân sự đại diện, cộng tác. Năm 2016 chỉ bổ sung thêm 1 Cộng Tác Viên tại Biên Hòa, và đang hướng dẫn, dìu dắt cho một số Huynh Trưởng trẻ để tiếp tục mời cộng tác trong tương lai.

Tuy vậy, việc bổ sung chưa được đầy đủ như kế hoạch dự trù thì hiện trong Ban Điều Hành đã có 2 trên tổng số 7 Huynh Trưởng (theo tinh thần quyết định nhân sự) không còn hoạt động thường xuyên, một Huynh Trưởng đã thế phát xuất gia và một Huynh Trưởng vì lý do đặc biệt gần như vắng sinh hoạt dài hạn nên thực tế chỉ còn 5 Huynh Trưởng. Thành phần Đại Diện Trang Nhà, Cộng Tác Viên, Kỹ Thuật Viên cũng nảy sinh nhiều biến động, hiện rất cần nhanh chóng điều chỉnh, kiện toàn.

III/ HOẠT ĐỘNG:

 • Hoạt động chuyên môn trên website:

Tính đến thời điểm lập báo cáo này (21/8/2016, 22g10’ – GVN), thông tin phân bố trên Trang Nhà và số lượng truy cập vào Trang Nhà được ghi nhận là:

 • Số lượt truy cập: 123.845.
 • Thông tin, hình ảnh, bài vở đã đăng tải: 15.276 bài.

Toàn bộ số bài vở, hình ảnh, tài liệu này chuyển tải trong:

 • 12 chuyên mục chính.
 • 40 chuyên mục thứ cấp (cấp 2, cấp3…)
 • 01 Trang “con” (tức Diễn Đàn hội luận).

So sánh với các năm đầu, số lượng truy cập vào trang chính cũng như Diễn Đàn; số lượng bài vở (trừ thông tin) đăng tải đều có dấu hiệu giảm tuy chưa đến mức lo ngại. Riêng Diễn Đàn thì hoạt động cũng như hiệu quả vốn đã suy giảm từ năm 2013 do ảnh hưởng mạnh bởi các mạng xã hội; Trang Nhà đang cân nhắc có nên tiếp tục duy trì hay không Diễn Đàn hội luận này.

 • Hoạt động ngoại vi (thường xuyên và bất thường):

Ngoài những hoạt động thuộc phạm vi chuyên môn trên Trang Nhà, Tiểu Ban Kỹ Thuật và Tiểu Ban Cộng Tác Viên còn tham gia các Phật sự – với tư cách truyền thông – khi Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới điều động, Ban Hướng Dẫn các quốc gia, tỉnh thị mời tác nghiệp và Ban Điều Hành Trang Nhà phân nhiệm. Các hoạt động chủ yếu là:

 • Tổ chức Lễ Kỷ Niệm Chu Niên Trang Nhà hằng năm dưới hình thức tập trung tại một hội trường chính và kết nối trực tuyến thành viên Trang Nhà cùng quan khách tham dự trên toàn cầu.
 • Thực hiện video clip chúc tết Nguyên Đán của HTr. Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới hằng năm, truyền tải trên Trang Nhà và toàn bộ hệ thống website, homepage thống thuộc đúng thời khắc Giao Thừa.
 • Thiết trí và kết nối trực tuyến từ nhiều địa điểm khác nhau tại quốc nội và hải ngoại những phiên họp định kỳ hay bất thường của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới cũng như các bộ phận tổ chức, quản trị trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.
 • Tổ chức truyền hình trực tiếp những sự kiện Phật sự đặc biệt do Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới chủ trương.
 • Điều động nhân sự tham gia vào các hoạt động của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới như Đại Hội, sự kiện kỷ niệm đặc biệt, lễ lượt, sinh hoạt Phật Giáo, sinh hoạt cộng đồng, cứu tế, cứu trợ, tang sự v.v… thông qua chỉ định của Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới và kế hoạch của Ban Điều Hành Trang Nhà.
 • Yểm trợ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới về lĩnh vực kỹ thuật: Truyền tải thông tin; khởi tạo và kết nối các Nhóm điện thư; phối hợp và hổ trợ Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới thiết kế và ấn loát các văn kiện quan trọng.
 • Tổ chức tác nghiệp và truyền tải thông tin những sự kiện liên quan đến GĐPT của các Ban Hướng Dẫn cấp Châu, Quốc Gia, Miền tại hải ngoại; Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Miền, các Tỉnh/Thị/Thành tại quốc nội khi có yêu cầu.
 • Hổ trợ kỹ thuật và kinh nghiệm cho các tự viện, tu viện, tổ chức Phật Giáo và các cấp Ban Hướng Dẫn, đơn vị GĐPT có nhu cầu thực hiện website Phật Giáo hoặc GĐPT.
 • Cung cấp tư liệu, hình ảnh trong khả năng và phạm vi được phép cho Chư Tôn Đức, các cấp Ban Hướng Dẫn, đơn vị trực thuộc Ban Hướng Dẫn và cá nhân Đoàn Viên GĐPT, Ân Nhân, Bảo Trợ, Cảm Tình Viên GĐPT khi có nhu cầu chính đáng.

IV/ CHƯỚNG DUYÊN – TRỞ NGẠI:

Tuy thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở; nhưng sự hổ trợ tinh thần, vật chất của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN cũng như từng cá nhân Chư Tôn Giới Đức Tăng-già; của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại quốc nội và các cấp Ban Hướng Dẫn thống thuộc 3 cơ cấu lãnh đạo trên; của các Đạo Hữu, Lam Viên ân nhân; và đặc biệt là tinh thần phụng sự vô vụ lợi của anh chị em thành viên Trang Nhà chính là những thuận lợi hữu hình và vô hình để Trang Nhà vững tiến trong nhiệm kỳ 2012-2016 vừa qua của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới cũng như hơn 7 năm qua từ ngày thành lập Trang Nhà.

Và dưới đây lược giản chỉ một số các chướng duyên, trở ngại chính và lớn nhất trong vô vàn khó khăn, trở ngại suốt quá trình hành hoạt để Chư Tôn Đức, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới thấu hiểu nhằm giáo huấn, tư vấn và hổ trợ cho chúng tôi phương thức giải trừ diệu dụng:

 • Thiếu thốn trang thiết bị tác nghiệp. Mọi trang bị hiện có đều của cá nhân mua sắm.
 • Không có nguồn kinh phí cấp, mọi chi phí hoạt động đều do phát tâm tuỳ hỷ.
 • Công nợ tồn đọng trong 5 năm nay chưa thanh toán được (còn nợ 1.100 USD).
 • Một số Ban Hướng Dẫn chưa thực sự thấu đáo sự cần thiết của Trang Nhà cho tổ chức, gây trở ngại cho nhiều thành viên Trang Nhà không mạnh dạn, tự tin cộng tác.

V/ YÊU CẦU – ĐỀ NGHỊ:

 • Nhằm phổ biến thông tin một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và thống nhất, xin Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới có kế hoạch và bằng văn bản qua hệ thống yêu cầu Ban Hướng Dẫn các cấp châu, quốc gia, miền (hải ngoại), tỉnh/thị/thành (quốc nội) hiện chưa có Huynh Trưởng tham gia Trang Nhà, giới thiệu nhân sự phù hợp làm Đại Diện, Cộng Tác Viên cho Trang Nhà ở địa phương sở tại.
 • Tất cả phí khoản điều hành Trang Nhà gdptthegioi.org từ khi mới thành lập đến nay hoàn toàn do anh chị em điều hành tự nguyện đóng góp và vận động một vài anh chị Lam Viên hổ trợ. Nguồn thu vào không có nhưng chi ra để duy trì và bảo toàn an ninh website khá lớn; trong các tài khóa hằng năm của nhiệm kỳ mới, đề nghị Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới đưa vào kế họach tài chánh phần chi duy trì tên miền, thuê host và an ninh mạng của Trang Nhà.

— oOo —

 

BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI
http://gdptthegioi.org

 

1142 lượt xem