BHD GĐPT Thừa Thiên : Tổ chức liên trại huấn luyện A Dục – Lộc Uyển năm 2018

     BHD GĐPT Thừa Thiên : Tổ chức liên trại huấn luyện A Dục – Lộc Uyển năm 2018 Vào những ngày cuối đông của năm 2018, khi những … Đọc tiếp  BHD GĐPT Thừa Thiên : Tổ chức liên trại huấn luyện A Dục – Lộc Uyển năm 2018