Lễ cung thỉnh Giác linh HT Thích Minh Chiếu lễ Phật yết Tổ

LỄ CUNG THỈNH GIÁC LINH ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG thượng MINH hạ CHIẾU lễ Phật yết Tổ Theo chương trình tang lễ, sáng ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý (nhằm … Đọc tiếp Lễ cung thỉnh Giác linh HT Thích Minh Chiếu lễ Phật yết Tổ