ANH CỦA CHÚNG EM VẪN TRẺ

Nhạc khúc sáng tác mừng khánh tuế
Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu


Sáng tác: Tâm Vương & Viên Dung.
Hòa âm: Viên Dung.
Kỹ thuật âm thanh: Đăng Đức.
Thể hiện ca khúc: Viên Dung & Nhuận Diệu Nguyên.

 

ANH CỦA CHÚNG EM VẪN TRẺ – Version Karaoke

 

1112 lượt xem