Tang lễ Hoà thượng Thích Đức Chơn

GĐPT Khánh Hòa: Lễ tưởng niệm và thọ tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Lúc 9 giờ, ngày Chủ nhật 10/12/2017, tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa kết…

GĐPT Lâm Đồng: Lễ tưởng niệm và thọ tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Sáng ngày 10/12/2017, tại Vĩnh Minh Tự Viện BĐD/BHD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo văn thư của BHD Lâm Đồng, đã tổ chức lễ tưởng niệm…

GĐPT Ninh Thuận: Lễ tưởng niệm và thọ tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Nhân ngày Nhị thất trai tuần Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch, Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức lễ tưởng niệm và…

Cảm niệm của GĐPTVN Tại Âu Châu trong Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư

Ôn ra đi giữa mưa ngàn, sóng biển, gió xa khơi… Cuộc thế đăng trình, hạnh nguyện của Ôn là ngọn hải đăng tỏa sáng trước giông tố cuộc đời, là vị Minh Sư thương kính, thầm lặng, kham nhẫn, khiêm cung đạo hạnh; là bóng mát, cội tùng cho vạn mầm xanh nương náu tin yêu…

Các tin khác

Video: Lễ cung nghinh Kim Quan thăng thượng giá & Lễ Trà Tỳ – Tang Lễ Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Video: Lễ cung nghinh Kim Quan thăng thượng giá & Lễ Trà Tỳ Từ Tu Viện Quảng Hương Già Lam đến Phúc An Viên Quận 9 – TP.HCM ngày 16…

Phúc duyên hầu Ôn

Thôi thì dung hạnh Ôn đã thành, từ 86 năm an nhiên du hóa, trọn tâm tình trong tất dạ nơi xứ Sài thị phồn hoa, Ôn đã trở về với bản tánh chân như, như bài thơ vọng tuệ chân tìm trong ánh sáng diệu dụng đi về trong cội nguồn gá thân đại chủng…

GĐPTVN Tại Hoa kỳ tổ chức Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

Như tiếng đại hồng chung đồng vọng, tiếng chân Thầy dẫu đang xa dần, nhưng đọng tại trong tâm khảm chúng con âm vang của ngọn hải triều lâm râm trườn tới, tiếng của Chánh Pháp gọi cuộc lên đường, cũng là để trở về nẻo Chánh Giác.

GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi tổ chức Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

Một số hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Ân Sư GĐPTVN thượng Đức hạ Chơn được tổ chức tại chùa Pháp Bảo, Úc Đại Lợi (đang tiếp tục cập nhật hình ảnh)…

Phóng sự ảnh Lễ Di Quan Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

@ Đang cập nhật bổ sung bài phóng sự và hình ảnh lễ Di Quan – Trà Tỳ trong các bản tin sau…  

Mùa đông Gia Đình Phật Tử

Đông về đất trời thêm lạnh, Ôn ra đi áo lam càng lạnh giá, nhưng biết thế áo lam càng không lạnh vì trong áo lam sẽ như bao tấm…

Sơ lược thân thế và đạo nghiệp Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư GĐPTVN

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM…

GĐPT Cam Ranh tưởng niệm – thọ tang Cố Trưởng lão HT thượng Đức hạ Chơn

Cùng thời điểm tại tu viện Quảng Hương Già Lam đang tưởng niệm, cung thỉnh kim quan đến đài hỏa táng Phúc An Viên, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh cử…

Phóng sự ảnh: Lễ cung thỉnh Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ

Vào hồi 15g00 (giờ VN) ngày 15 tháng 10 ÂL Đinh Dậu (tức 02/12/2017), Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến đã tổ chức lễ cung thỉnh Giác Linh Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam…

GĐPT Bình Thuận đầu thành đảnh lễ khấp bái Ân Sư

GĐPT tỉnh Bình Thuận đầu thành đảnh lễ khấp bái tưởng niệm Giác Linh Ân Sư…

Trang 1 của 3123