Thông tin

GĐPT Khánh Hòa: Lễ tưởng niệm và thọ tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Lúc 9 giờ, ngày Chủ nhật 10/12/2017, tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa kết…

GĐPT Lâm Đồng: Lễ tưởng niệm và thọ tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Sáng ngày 10/12/2017, tại Vĩnh Minh Tự Viện BĐD/BHD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo văn thư của BHD Lâm Đồng, đã tổ chức lễ tưởng niệm…

GĐPT Ninh Thuận: Lễ tưởng niệm và thọ tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Nhân ngày Nhị thất trai tuần Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch, Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức lễ tưởng niệm và…

Cảm niệm của GĐPTVN Tại Âu Châu trong Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư

Ôn ra đi giữa mưa ngàn, sóng biển, gió xa khơi… Cuộc thế đăng trình, hạnh nguyện của Ôn là ngọn hải đăng tỏa sáng trước giông tố cuộc đời, là vị Minh Sư thương kính, thầm lặng, kham nhẫn, khiêm cung đạo hạnh; là bóng mát, cội tùng cho vạn mầm xanh nương náu tin yêu…

Các tin khác

Phúc duyên hầu Ôn

Thôi thì dung hạnh Ôn đã thành, từ 86 năm an nhiên du hóa, trọn tâm tình trong tất dạ nơi xứ Sài thị phồn hoa, Ôn đã trở về với bản tánh chân như, như bài thơ vọng tuệ chân tìm trong ánh sáng diệu dụng đi về trong cội nguồn gá thân đại chủng…

GĐPTVN Tại Hoa kỳ tổ chức Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

Như tiếng đại hồng chung đồng vọng, tiếng chân Thầy dẫu đang xa dần, nhưng đọng tại trong tâm khảm chúng con âm vang của ngọn hải triều lâm râm trườn tới, tiếng của Chánh Pháp gọi cuộc lên đường, cũng là để trở về nẻo Chánh Giác.

GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi tổ chức Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

Một số hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Ân Sư GĐPTVN thượng Đức hạ Chơn được tổ chức tại chùa Pháp Bảo, Úc Đại Lợi (đang tiếp tục cập nhật hình ảnh)…

Mùa đông Gia Đình Phật Tử

Đông về đất trời thêm lạnh, Ôn ra đi áo lam càng lạnh giá, nhưng biết thế áo lam càng không lạnh vì trong áo lam sẽ như bao tấm…

Sơ lược thân thế và đạo nghiệp Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư GĐPTVN

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM…

GĐPT Bình Thuận đầu thành đảnh lễ khấp bái Ân Sư

GĐPT tỉnh Bình Thuận đầu thành đảnh lễ khấp bái tưởng niệm Giác Linh Ân Sư…

Điếu văn GĐPT Khánh Hòa kính dâng Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư

Vẫn biết giữa vô minh vạn biến
Như cây dương hiện diện giữa gió đông
Tuyết nặng trĩu đè cành
Cành mềm theo giá buốt
Ôn còn dạy chúng con sau trước
Hãy kiên cường vượt được chính mình…

GĐPT Ninh Thuận thành kính nguyện cầu

GĐPT Ninh Thuận thành kính nguyện cầu Giác Linh Cố Hòa Thượng Ân Sư cao đăng Phật Quốc.

Hóa thân cội tùng già

Rất nhiều người, nhiều người đang khóc! Chỉ riêng Ôn hàm tiếu một nụ cười…

GĐPT Lâm Đồng thành tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư

GĐPT Lâm Đồng đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư…

Trang 1 của 212