Videos

Video: Lễ cung nghinh Kim Quan thăng thượng giá & Lễ Trà Tỳ – Tang Lễ Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Video: Lễ cung nghinh Kim Quan thăng thượng giá & Lễ Trà Tỳ Từ Tu Viện Quảng Hương Già Lam đến Phúc An Viên Quận 9 – TP.HCM ngày 16…

Video: Điếu Văn Tưởng Niệm của GĐPT Việt Nam cung tuyên trong Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT…

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: GĐPT Đức Chơn (sở tại) thọ tang

Hình ảnh và video clip GĐPT Đức Chơn – đơn vị sở tại sinh hoạt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn, Việt Nam) – cử hành lễ…

Video: Điếu văn Tưởng niệm – Lễ Tang Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT…

Các tin khác

Video clip: Chùa Phật Ân đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng viện chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam

  Hòa Thượng Thích Minh Tâm cùng phái đoàn Tăng Đồ chùa Phật Ân – Long Thành, Đồng Nai thân lâm Giác Linh Đường đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng…

Video: Bản Thệ Lăng Vân – Ca khúc tưởng niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

BẢN THỆ LĂNG VÂN Nhạc tưởng niệm Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Ân Sư Gia Đình…

Bản Thệ Lăng Vân – Nhạc tưởng niệm Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

BẢN THỆ LĂNG VÂN Nhạc tưởng niệm Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Ân Sư Gia Đình…

Video clip Lễ Thọ Tang của Môn Đồ Pháp Quyến trong Tang lễ Cố Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Xin tiếp tục chuyển tải nhanh video clip Lễ Bạch Phật khai kinh, Lễ cung thỉnh Giác Linh và  Lễ Thọ Tang của Môn Đồ Pháp Quyến trong Tang lễ…

Trang 1 của 11