MỪNG VU LAN VỀ.

Trong kinh “ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN” Phật thi thiết dạy: “Điều trước và trên hết người Phật tử phải ghi nhớ là phải biết TRI ÂN và BÁO ÂN. Trong kiếp nhân sinh ơn cha mẹ là quan trọng hơn cả".

Một người bất hiếu với cha mẹ mà lại là một công dân tốt, xưa nay chúng ta chưa từng thấy. Một người bất hiếu với cha mẹ mà lại là một người có đạo đức xưa nay chúng ta chưa từng nghe. Một người bất hiếu với cha mẹ mà lại là một Phật tử thuần thành thì rõ là chúng ta chưa từng nghe thấy bao giờ.

Hãy nhìn lại tự thân bằng con mắt quán chiếu ta thấy rõ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đều có mặt trong ta. Xương tủy, máu thịt da long của chúng ta đều do cha mẹ tiếp truyền từ ông bà mà sinh thành ra ta. Bất hiếu với cha mẹ là vong thân, quên mất cội nguồn của chính mình. Còn đâu ý niệm về tổ quốc, về dân tộc? Thử hỏi ta khác gì một con vật chỉ biết rong chơi ăn uống ngũ nghỉ và thỏa mãn dục vọng trong ý hệ duy vật thì còn đâu là văn hóa văn minh, còn đâu là luân thường đạo lý để xu hướng tư duy, để mở mang trí tuệ, để xu hướng cuộc sống hướng thượng tốt đẹp.

Khi ta có ý niệm về cha mẹ, song thân tức khắc hiện hữu trong ta, bên ta và quanh ta. Yêu thương, phụng dưỡng, tôn kính cha mẹ ông bà không phải là bổn phận, là trách nhiệm, mà là khơi nguồn cho dòng chảy hiếu sinh mật ngọt tưới tẩm cuộc đời ta ngày một đáng yêu, ngày một tươi sáng, ngày một đáng tư duy và luôn được vừa ý.

Lại cũng quán biết: Chư tôn liệt đại tiền nhân, bao anh hùng vì tổ quốc đã một lần hy sinh, cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu đều nằm xuống trên quê hương nầy. Ngũ cốc lương thực, thực phẩm, cây, trái nước uống hơi thở chúng ta thọ dụng hàng ngày đều thấm nhuần công đức hiếu sinh, và quý ngài cũng thường tại trong ta một cách hữu cơ. Đi ngược lại truyền thống văn hóa, văn minh quý ngài lưu hạ cũng là vong thân, cũng là mất gốc, thật đáng xấu hổ. Kinh Đại Tập viết rằng: "Sinh vào thời không có Phật, thờ cha kính mẹ chính là chính là tôn thờ Phật vậy” Kinh Báo Phụ mẫu trọng ân lại chép: “Một vai cỏng mẹ, một vai cỏng cha, dạo khắp Ta Bà, phụng dưỡng đầy đủ, của ngon vật lạ, trải qua số kiếp, như cát sông hằng, cũng khó báo đền, tình cha nghĩa mẹ”

Rọi lại bản thân, rõ khó làm được như thế mà hãy cố lên, gắng lên, cuộc sống không cô phụ những kẻ có lòng.

Bất hiếu với ông bà cha mẹ là làm cạn dòng sửa ngọt ngào, làm cạn nguồn năng lực bao la diệu ngọt tưới tẩm cuộc đời ta.Bất hạnh biết bao nhiêu.

Mừng Vu Lan về với tâm từ vô lượng, chất ngất yêu thương và hiếu biết ta gởi đến mọi người, mọi loài sự trân trọng hàm ân của chúng ta.Xin gió chuyển tư duy nầy về mọi hướng. Xin mây đem tâm từ nầy về muôn phương. Rõ là vô sở trụ. Rõ là đặt gánh nặng xuống, phát túc siêu phương mãn tâm nguyện cúng dường./.

PHƯỚC VIỆT

446 lượt xem