Các tin khác

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng. Thời lượng: 01g08’41″. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa truyền trao giới pháp. Thời lượng: 02g32’12″. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI. Thời lượng: 01g49’09”. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN GIỚI. Thời lượng: 01g30’26”. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường

Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường. Thời lượng: 01g15’16”. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thuyết Pháp Độ Vong. Thời lượng: 01g01’46”. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Hội Thù Ân

  HỘI THÙ ÂN Ân cha mẹ – ân thầy – ân bạn Là thâm ân muôn vạn kiếp khó đền Làm người ai nở nào quên Nhớ nghĩa đáp…

Cảm niệm Pháp Hội Thù Ân

Gia Đình Phật Tử Việt Nam ra đời từ chiếc nôi uyên nguyên nhiệm mầu của đạo Phật, của nền văn hóa đạo lý dân tộc. Được thừa hưởng –…

Vài nét về Pháp Hội Thù Ân

Tỳ-kheo THÍCH MINH TÂM Đính chính: Dòng thứ 9 từ dưới lên, xin đọc là Úc Đại Lợi thay vì Út đại lợi (lỗi đã tự). Xin cáo lỗi cùng…

Pháp Hội Thù Ân GĐPT Thế Giới

    Dưới đây là bài viết của Cư Sĩ MINH MẪN đăng tải trên trang Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (http://www.phatgiao.org.vn) về Pháp Hội Thù Ân do GĐPTVN…

Pháp Hội Thù Ân: Đại Lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

  Hôm nay 29 tháng 7 âm lịch Giáp Ngọ (24/8/2014) – Ngày thứ 3 tại Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới – chùa Pháp Vân, số 16…

Pháp Hội Thù Ân: Lễ Hoa Đăng Cúng Dường

    Bản tin nhanh LỄ HOA ĐĂNG CÚNG DƯỜNG NGUYỆN CẦU QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC PHÁP HỘI THÙ ÂN…

Trang 1 của 3123