Pháp Hội Thù Ân

Pháp Hội Thù Ân III: Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm trong lễ chính thức

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Vọng hướng đảnh lễ Chư Lịch Đại Tổ Sư khai sơn tạo tự, truyền giáo – truyền giới, để hôm nay chúng…

Chúc mừng Pháp Hội Thù Ân III thành tựu viên mãn

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới Hân Hoan Chúc Mừng PHÁP HỘI THÙ ÂN III Vượt Qua Trở Lực – Khắc Phục Chướng Duyên THÀNH TỰU VIÊN MÃN Thi Viện…

Lễ trao giấy chứng nhận hoàn thành Trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp III Vạn Hạnh khóa VIII/TƯ

Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng cấp III Vạn Hạnh khóa VIII/TƯ (năm 2022) do Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức chính thức khai…

Pháp Hội Thù Ân III: Phóng sự ảnh lễ Cúng dường Trai tăng – Các thời khóa Đàn Địa Tạng, Chẩn tế Âm linh Cô Hồn & Tạ đàn

Ngày cuối của Pháp Hội Thù Ân Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lần thứ 3 cung thiết tại chùa Phật Ân, Đồng Nai, Việt Nam nhằm…

Các tin khác

Pháp Hội Thù Ân III: LỄ CHÍNH THỨC Tưởng Niệm 60 Năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Lễ Hiệp Kỵ GĐPTVN Trên Thế Giới

Đã trải qua được 4 ngày kể từ ngày khai đàn, Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3 vẫn bảo đảm theo đúng được chương trình,…

Pháp Hội Thù Ân III: Giới Đàn Đức Chơn khai đạo Giới tử Thập Thiện và Bồ-tát giới Tại gia

Vào ngày thứ tư của Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế GIới lần thứ 3 – mùng Ba tháng Chạp năm Quý Mão, Phật lịch 2567, tức 13/1/2024 – từ…

Pháp hội Thù ân III: Hoa đăng cúng dường kỳ nguyện Quốc thái dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc

Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3 đã bước vào ngày thứ tư an lạc tính từ ngày khai đàn. Hôm nay, ngày mùng Ba tháng…

Pháp Hội Thù Ân III: Pháp đàn Thuyết pháp độ Linh – Giải oan Bạt độ

Thể theo chương trình Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3, trong buổi chiều ngày mùng Một tháng Chạp năm Qúy Mão, Phật lịch 2567 –…

Pháp Hội Thù Ân III: Lễ Hưng tác Thượng phan – Các nghi thức khai đàn

KHAI ĐÀN PHÁP HỘI THÙ ÂN III Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã trải qua mười mùa Xuân đi, Đông tới, kể từ ngày kiến lập Pháp…

Lễ Cung nghinh – Hải táng Linh cốt Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Khâm tuân ý chỉ của Đức Trưởng lão Hòa Thượng Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất húy…

Lễ Chung thất Trai tuần Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Sáng ngày mùng Một tháng Chạp năm Quý Mão, tức ngày 11 tháng 1 năm 2024, tại chùa Phật Ân – khu 14, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng…

Đứng trước bậc Tuệ Giác lau sậy

bờ bên kia bờ bên đây không còn là bờ đứng trước bậc tuệ giác lau sậy áo lam hiền phất phơ bay và yên

Pháp Hội Thù Ân III: Nghi thức Chiêu Linh – Thượng Phan Sơn Thủy

Sau những ngày chuẩn bị và thực hiện Phật sự kiến đàn Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3, vào ngày 29 tháng 11 năm Quý Mão,…

Pháp Hội Thù Ân III – Những hình ảnh đầu tiên: Thiết trí đàn tràng Pháp Hội

PHÁP HỘI THÙ ÂN III Những hình ảnh đầu tiên: THIẾT TRÍ ĐÀN TRÀNG PHÁP HỘI Trải qua bao mong chờ của Chư Tôn Đức ân sư và anh chị…