Thể theo chương trình Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3, trong buổi chiều ngày mùng Một tháng Chạp năm Qúy Mão, Phật lịch 2567 – tức ngày 12 tháng 1 năm 2024 – toàn thể đạo tràng Lam Viên hiện diện tại Pháp Hội vân tập đàn tràng, dưới sự chủ trì của Chư tôn Hòa thượng Chứng minh, Sám chủ là hàng Tôn túc Giáo phẩm trong Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N, Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ân sư của tổ chức Áo Lam GĐPT trên toàn thế giới, cùng Chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng trong Ban Kinh Sư Pháp Hội trì tụng Thủy Sám kinh văn và tâm thành hướng nguyện hầu đàn tuyên sớ kỳ siêu Anh linh Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam, chư Chơn Linh, Hương linh quá vãng thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN quốc nội và Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.

Vào hồi 19 giờ 30 phút cùng ngày, toàn thể Pháp Hội kính thành cung tựu hộ đàn cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Đại Tăng đương vi Chức sự Pháp Hội Thù Ân III khai Pháp đàn Thuyết pháp độ Linh – Giải oan Bạt độ. Trong niềm xúc độc sâu lắng của đạo tràng Lam Viên GĐPT và Thiện nam Tín nữ Phật Tử giữa không gian thiêng liêng nơi đàn tràng tỏa ngút khói trầm hương, Hòa thượng Pháp sư thượng Minh hạ Bảo – Ngài là Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N, Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và là Phó ban Ngoại vụ Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN – thân lâm đăng đàn, từ bi ban bố pháp âm tế độ đến chư liệt vị Chơn linh, Hương linh, chư Vong linh, Âm linh Cô hồn, Oan hồn Hoạnh tử vào thời khắc này chắc cũng đang phảng phất cung tựu nơi Pháp Hội đàn tràng thính pháp văn kinh, lắng nghe diệu âm pháp vũ, tha thiết mong cầu được chuyển hóa nghịch duyên xấu ác, thọ hưởng quả báo thiện lành, hóa sanh nơi cảnh giới an bình hỷ lạc.

Pháp đàn Giải Oan – Bạt Độ được Hòa Thượng sám chủ Pháp Hội thượng Huệ hạ Tâm – đương kim Giám luật Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Ân sư GĐPTVN – chủ trì, tác hành nghi lễ. Khoa nghi Pháp sự như pháp trang trọng mà ấm áp cử hành suốt 2 giờ trong đêm thượng tuần mùa Kỷ niệm Thành Đạo của Đức Từ Phụ Bổn Sư nơi Pháp Hội thiêng liêng báo đức thù ân của hàng hậu duệ Áo Lam GĐPT kéo dài đến hơn 22 giờ đêm với các nghi thức truyền thống Phật Giáo kết hợp hài hòa cùng phong tục cổ truyền Dân tộc. Đến khi pháp lễ thành tựu hoàn mãn như đại nguyện, vẫn còn vương vấn đó đây nổi bùi ngùi thương cảm trong tâm khảm toàn thể những người con Phật áo Lam hiện diện trong khuôn viên Pháp Hội mãi cho đến giờ chỉ tịnh theo quy tắc chốn thiền môn thanh tĩnh…

oOo

TRÌ TỤNG KINH VĂN
TUYÊN SỚ KỲ SIÊU ĐOÀN VIÊN QUÁ VÃNG

THUYẾT PHÁP ĐỘ LINH
HÀNH ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

1580 lượt xem