Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại Phương trượng Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn,  lúc 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý, Phật lịch 2563), trụ thế 93 năm và 73 hạ lạp.

24856 lượt xem