Từ 09g30 ngày 19 đến 14g30 (giờ Hoa Kỳ) ngày 21 tháng 4 năm 2024, tại chùa Cổ Lâm ở thành phố biển Seattle phía bờ Tây, thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ trang trọng diễn ra Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ trong sự háo hức và niềm hân hoan của toàn thể Đoàn viên áo lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam định cư tại quốc gia này.

Có 47 Đại biểu chính thức gồm Huynh Trưởng thành viên của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ, Ban Hướng Dẫn GĐPT 7 Miền và Đại biểu đại diện đơn vị GĐPT trực thuộc tham dự Đại Hội.

Trong phiên Tiền đại hội, Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các phiên Khoáng đại, Đại Hội đã vinh dự được đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni lân mẫn quang lâm chứng minh, tham dự:

– Hòa Thượng Thích Nguyên An – Phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành G.H.P.G.V.N.T.N Hoa Kỳ.
– Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu – Tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành G.H.P.G.V.N.T.N Hoa Kỳ.
– Thượng Tọa Thích Giới Minh – Tổng vụ phó Tổng Vụ Thanh Niên G.H.P.G.V.N.T.N Hoa Kỳ.
– Thượng Tọa Thích Phước Tấn – Tri chúng chùa Cổ Lâm.
– Thượng Tọa Thích Quảng Từ, Tri sự chùa Cổ Lâm.
– Quý Ni Sư, Sư Cô trú xứ chùa Cổ Lâm gồm: Ni Sư Thích Nữ Quảng Chơn; Sư Cô Thích Nữ Diệu Hoa; Sư Cô Thích Nữ Hạnh Định; Sư Cô Thích Nữ Hạnh Minh và Sư Cô Thích Nữ Quảng Phục.

Ngoài các lễ lượt, nghi thức thông lệ truyền thống GĐPT và các phiên khoáng đại: Thông qua báo cáo tổng kết Phật sự; Tu chính Nội Quy GĐPTVN Tại Hoa Kỳ; Thảo luận và thông qua dự thảo đề án hoạt động; Công cử Tân Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ mới 2024-2028; Đúc kết thành quả – Thông qua quyết nghị Đại Hội…, các hoạt động Bên Lề Đại Hội cũng đã được Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ XII tổ chức chu đáo, thành công và đầy ý nghĩa: Lễ Hiệp Kỵ; Lễ Thọ Cấp; Sinh hoạt Hội Ngộ Tình Lam; Pháp thoại (do Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu thuyết giảng); Chương trình Văn nghệ Chào Mừng Đại Hội v.v…

Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN Tại Hoa Kỳ kỳ XII – Nhiệm kỳ 2024 -2028 đã kết thúc viên thành hồi 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2024. Một chặng đường mới cùng những Phật sự mới với nhiều tư duy, nhiều hoạt động, nhiều đóng góp tích cực hơn cho sự tồn tại và phát triển, thăng hoa tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đang khởi đầu…

———=oOo=———

QUANG CẢNH ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

TIỀN ĐẠI HỘI & CÁC PHIÊN KHOÁNG ĐẠI

LỄ PHÁT NGUYỆN THỌ LÃNH TRÁCH NHIỆM

BÊN LỀ ĐẠI HỘI:

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI

MỘT VÀI HÌNH ẢNH SINH HOẠT ĐẠI HỘI

GHI HÌNH LƯU NIỆM

Tin – ảnh: Ủy Viên Truyền Thông
Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

1902 lượt xem