Đại Hội Huynh Trưởng

Đại Hội Htr GĐPT Miền Khánh Hòa – Hoa Kỳ

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Miền Khánh Hòa Kỳ VII được tổ chức vào ngày 14,15/10/2017 tại ALSTIN , TX Hoa Kỳ  

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới cung đón Xá Lợi Phật

  Trong Đại Hội Liên Hữu Thanh Niên Phật Giáo Thế Giới (W.F.B.Y) lần thứ XIX và Đại Hội Các Nhà Lãnh Đạo Phật Giáo Toàn Cầu (Global Buddhist Leaders…

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Đức Chơn tại Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV thumbnail
Đạo từ của Hòa Thượng Thích Đức Chơn tại Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV

ĐẠO TỪ CỦA TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH tại LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI lần…

Tâm Thư Đại Hội Huynh Trưởng GÐPT Việt Nam Trên Thế Giới Kỳ IV (2016 – 2020), Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Video Clip Tậm…

Các tin khác

Trang 1 của 11