Thực hiện chỉ thị của BHD Trung Ương GĐPTVN về việc tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPT Kon Tum nhiệm kỳ 2024 – 2028. Vào lúc 7g 00 ngày 16 tháng giêng năm Giáp Thìn. Về phía BHD Trung Ương có chị Huynh trưởng cấp Dũng Đức Trang – Nguyễn Thị Bình Nguyên Đại diện BHD Trung Ương về chủ tọa khai mạc Đại Hội . Thường vụ BHD trung ương cùng với sự hiện diện hơn 30 HT các cấp trong BHD GĐPT Kon Tum. Đại hội huynh trưởng GĐPT Kon Tum được tổ chức trang nghiêm trọng thể thắm đậm Tình Lam. Sau gần 1 ngày làm việc trong tinh thần trách nhiệm, hoà nhã của tất cả các Lam viên. Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Kon Tum nhiệm kỳ 2024 – 2028 đã thành tựu viên mãn. Tân BHD đã được công cử tại đại hội với ý kiến 100% HTr đại biểu tham dự. Sau đây là một số hình ảnh tại đại hội:Tin – ảnh VP : BHD GĐPT KonTum

1789 lượt xem