Pháp Hội Thù Ân II

Đạo Từ Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Lễ Tưởng Niệm Hiệp Kỵ GĐPT, Pháp Hội Thù Ân 2

Đạo Từ Hòa Thượng Thích Minh Tâm Lễ Tưởng Niệm Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới Pháp Hội Thù Ân 2

Pháp Hội Thù Ân II: Video Giới Đàn Huyền Quang – Huynh Trưởng GĐPT cầu thọ Giới Pháp

Huynh Trưởng GĐPT Cầu Thọ Giới Pháp Thập Thiện Huynh Trưởng GĐPT Cầu Thọ Giới Pháp Bồ Tát Tại Gia Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới Huynh…

Pháp Hội Thù Ân II: Video Pháp đàn Thuyết Pháp Độ Linh – Giải Oan Bạt Độ

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới PHÁP ĐÀN THUYẾT PHÁP ĐỘ LINH – GIẢI OAN BẠT ĐỘ Ngày 26/10/2018 – 18.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562 Đệ…

Pháp Hội Thù Ân II: Sinh hoạt giới trường – Pháp thoại của TT Thích An Chơn

Sinh hoạt Giới Trường Pháp Hội Thù Ân II – Giới Đàn Huyền Quang Giảng Sư: Thượng Tọa Quản Giới Tử Thích An Chơn Ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu Tuất,…

Các tin khác

Pháp Hội Thù Ân II: Hướng dẫn giới tử Giới Đàn Huyền Quang thọ giới – TT Thích Nguyên Hiền

Hướng dẫn Giới Tử thọ giới Pháp Hội Thù Ân II – Giới Đàn Huyền Quang Giảng Sư: Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền Ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu Tuất, Phật…

Tiểu Ban Truyền Thông Pháp Hội Thù Ân II

Ủy Viên Truyền Thông Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới – Trưởng Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân II chân thành ghi nhận công…

Pháp Hội Thù Ân II: Video Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện Giới – TT Thích Nhuận Châu

Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện Giới Pháp Hội Thù Ân II – Giới Đàn Huyền Quang Tuyên Luật Sư: Thượng Tọa Thích Nhuận Châu Ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu…

Pháp Hội Thù Ân II: Video Khai Đạo Giới Tử Tại Gia Bồ Tát Giới – HT Thích Thái Hòa

Khai Đạo Giới Tử Tại Gia Bồ Tát Giới Pháp Hội Thù Ân II – Giới Đàn Huyền Quang Tuyên Luật Sư: Hòa Thượng Thích Thái Hòa Ngày 27/10/2018 –…

Pháp Hội Thù Ân II: Video Hoa Đăng Cúng Dường nguyện cầu Quốc Thái Dân An

Lễ Hoa Đăng Cúng Dường Nguyện Cầu Quốc Thái Dân An Thế Giới Hòa Bình – Chúng Sanh An Lạc Tổ chức hồi 21g00 đêm 27/10/2018 Nhằm lễ vía Đức…

Pháp Hội Thù Ân II: Video Lễ Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ

Lễ Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ PHÁP HỘI THÙ ÂN II Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2018 Tại chùa…

Pháp Hội Thù Ân II – Tóm lược nhật ký ngày cuối: 28/10/2018

  Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI TÓM LƯỢC NHẬT KÝ NGÀY CUỐI: 28/10/2018 + Ngày 28/10/2018 (nhằm ngày 20/09 Mậu Tuất) ngày cuối cùng của Pháp…

Dharma Assembly of Gratitude II (DAG-II) Vietnamese Buddhist Youth Association Worldwide (VBYAW) – BRIEF REPORT DAY TWO  & DAY THREE

  Dharma Assembly of Gratitude II (DAG-II) Vietnamese Buddhist Youth Association Worldwide (VBYAW) BRIEF REPORT 2 – DAY TWO  & DAY THREE October 27-28, 2018 (September 19-20, Mau Tuat lunar…

Pháp Hội Thù Ân II: Văn Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ

Pháp Hội Thù Ân II: Văn Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ (Đọc tại Lễ Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ nhân dịp Pháp Hội Thù Ân lần II – Ngày 28/10/2018 tại…

Truyền tải trực tiếp Lễ Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ tại Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

Buổi trực tiếp truyền hình Lễ Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ tại đàn tràng Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới đã kết thúc. Chúng tôi đã gỡ…

Pháp Hội Thù Ân II: Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc

PHÁP HỘI THÙ ÂN II LỄ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC ———– Trên tinh thần nhân bản, Đạo Phật…