Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới

PHÁP ĐÀN THUYẾT PHÁP ĐỘ LINH – GIẢI OAN BẠT ĐỘ

Ngày 26/10/2018 – 18.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562

Đệ Nhất Sám Chủ: Hòa Thượng Thích Phước Trí
Đệ Nhị Sám Chủ: Hòa Thượng Thích Chúc Thông
Ban Kinh Sư Pháp Hội Thù Ân II

(Video: Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân II thực hiện)

522 lượt xem