KHAI ĐÀN PHÁP HỘI THÙ ÂN III

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã trải qua mười mùa Xuân đi, Đông tới, kể từ ngày kiến lập Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần đầu tiên tại ngôi Phật tự Pháp Vân, Sài Gòn vào năm 2014 được thập phần viên mãn. Cũng tại già lam này, năm 2018, Áo Lam thế giới lại cung thiết Pháp Hội lần thứ hai và cũng được Phật lực gia trì viên thành đại nguyện.

Theo chu kỳ của đất trời, vạn vật, Mùa Thành Đạo của Đức Từ Phụ năm nay – PL. 2567, DL.2024, năm Qúy Mão theo Việt lịch – trở về giữa sự háo hức của Đoàn viên Gia Đình Phật Tử khắp bốn phương hướng về Pháp Hội Thù Ân lần thứ ba, được thiết đàn trên linh địa Phật Ân tự ở miền đất Đồng Nai nước Việt với nhiều dấu mốc sự kiện lịch sử như đã được Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tha thiết thưa thỉnh trong Duyên khởi Kiến lập Đạo tràng Pháp Hội.

Sau những ngày cung thiết đàn tràng trong muôn vàn trở lực từ bên ngoài và chướng duyên ở bên trong; Pháp Hội đã được khởi động, và pháp lễ đầu tiên là thành kính cử hành lễ Chung thất và Hải táng Linh cốt Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Chứng hiệu Tuệ Sỹ – Chánh thư ký kiêm Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, diễn ra trọn ngày hôm qua, mùng Một tháng Chạp năm Quý Mão.

Sáng nay, mùng Hai tháng Chạp, tức ngày 12 tháng 1 năm 2024, Pháp Hội cử hành các nghi thức Khai đàn: Lễ Hưng tác – Thượng tam đại trang phan; Nghinh phan Sơn-Thủy, Tác lễ Thỉnh sư – Cung an Chức sự Đàn tràng; lễ Khai mạc Pháp Hội; Bạch Phật khai Kinh – Phụng thỉnh Tam Bảo; Khải Tiêu Diện Đại Sĩ; Đề vị; Thỉnh chư Chơn linh, Hương linh, Hoạnh hồn tựu vị đàn tràng thính pháp văn kinh…

Xin kính chuyển tải dưới đây hình ảnh những pháp lễ trong ngày thứ hai của Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ ba đến Chư Tôn Đức, anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử khắp nơi cùng toàn thể Bạn đọc Trang Nhà.

oOo

LỄ HƯNG TÁC – THƯỢNG TAM ĐẠI TRÀNG PHAN

oOo

LỄ NGHINH PHAN SƠN-THỦY

oOo

LỄ KHAI MẠC PHÁP HỘI
TÁC LỄ THỈNH SƯ – CUNG AN CHỨC SỰ

oOo

LỄ BẠCH PHẬT – KHAI KINH – PHỤNG THỈNH TAM BẢO
LỄ KHẢI TIÊU DIỆN – ĐỀ VỊ – THỈNH LINH

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

2402 lượt xem