Sự kiện đặc biệt khác

Bài pháp thoại của Hòa Thượng Thích Thái Hòa tại Khánh Hòa ngày 21/11/2017

Pháp Thoại của Hòa Thượng Thích Thái Hòa trong buổi phát quà cho Bà Con bị bão Damrey số 12 tại xã Ninh Trung – Ninh Hòa – Khánh Hòa…

Đại Giới Đàn Thiện Minh PL.2561

  Tiếp nối thành tựu của Giới Đàn ĐỨC NHUẬN được Hội Đồng Tăng Già, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) khai kiến…

Cuộc thi thiết kế biểu ngữ (banner Trang Nhà)

LỜI NGÕ: Sắc xuân lan tỏa khắp nơi nơi Nắng xuân tỏa chiếu khắp đất trời Một mùa xuân nữa lại về đến Mùa xuân Di Lặc đầy an vui….

Các tin khác

Trang 1 của 11