ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567

– LỄ TƯỞNG NIỆM 60 NĂM PHÁP NẠN PHẬT GIÁO VIỆT NAM.
– LỄ RƯỚC PHÁP TẠNG THANH VĂN
Tổ chức ngày 14,4. L (1-6-2023) tại chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam.

Sáng ngày 14 tháng 4 năm Quý Mão (01.6.2023), tại Tu viện Phật Ân (Long Thành – Đồng Nai). Đại lễ Phật Đản PL.2567, Lễ tưởng niệm 60 năm Pháp nạn Phật giáo Việt Nam, Nghi thức rước Pháp tạng kinh văn, được cử hành trang trọng.

Hòa thượng đạo hiệu Thích Tuệ Sỹ, Chánh thư ký – Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, đương vi đệ nhất chứng minh; Chư tôn thiền đức Hội đồng Giáo phẩm Trung ương GHPGVNTN đồng chứng minh: Hòa thượng đạo hiệu Thích Đức Thắng, Hòa thượng đạo hiệu Thích Nguyên Lý, Hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Minh, Hòa thượng đạo hiệu Thích Phước Trí, Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm, Hòa thượng đạo hiệu Thích Thái Hòa. Cùng Chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni nhị bộ khắp nơi quang lâm tham dự.

Hiện diện tham dự Đại lễ gồm có: Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó ban thường trực HĐHTr cấp Dũng GĐPTVN, Phó ban Điều hành BHD Trung ương GĐPTVN; quý HTr thành viên HĐHTr cấp Dũng, quý HTr thành viên BHD Trung ương GĐPTVN, các phái đoàn đại diện BHD GĐPT các tỉnh/thị trên toàn quốc; và đông đảo quý vị phật tử thiện tri thức.

Hòa thượng đạo hiệu Thích Thái Hòa tuyên đọc “Thông điệp Phật Đản của Viện Tăng Thống GHPGVNTN”; Hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Minh tuyên đọc “Thông điệp Phật Đản của Liên Hiệp Quốc”; Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm tuyên đọc “Cảm niệm Pháp nạn của Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam”. Hòa thượng đạo hiệu Thích Phước Trí, đại lao Hòa thượng Chánh thư ký – Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, ban đạo từ.

Sau nghi thức tụng kinh Khánh đản, Chư Tôn thiền đức Tăng Ni và pháp hội đạo tràng cung rước tạng Thanh Văn kinh từ chánh điện chùa Phật ân về Tàng Kinh Các.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Lễ rước Pháp Tạng về Tàng Kinh Các

CTV Trang Nhà

14055 lượt xem