Ủy lạo – Cứu trợ

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Bình Định – 25/11/2020

Ngay sau khi Phật sự cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam viên thành chiều tối ngày 24/11/2020, phái đoàn đại diện…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Nam Trà My (Quảng Nam) – 24/11/2020

Tiếp tục sau ngày uỷ lạo và cứu trợ nghĩa tình cho Lam Viên GĐPT Thừa Thiên – Huế, vào ngày 24/11/2020 phái đoàn đại diện Gia Đình Phật Tử…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo Lam Viên GĐPT nạn nhân bão lụt miền Trung tại Thừa Thiên – 23/11/2020

Tiếp sau 2 đợt ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung tại các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Ngải – 12/11/2020

PHÓNG SỰ ẢNH Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Ngải ngày 12/11/2020

Các tin khác

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Nam – 10&11/11/2020

Ngày đầu tiên của đợt 3 cuộc hành trình ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung, vào ngày 10/11/2020, phái đoàn đại diện Gia…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Bình – 6/11/2020

Tiếp tục lộ trình chuyến đi đợt 2 ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung, tiếp sau ngày 5/11/2020 thăm viếng và trao quà…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Hà Tĩnh – 5/11/2020

Tiếp tục sau đợt 1 ngày 22/10/2020 đã ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và ngày 23/10/2020 tại tỉnh…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Trị – 23/10/2020

Tiếp tục hành trình cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung Việt Nam, sau ngày 22/10/2020 đã ủy lạo và cứu trợ tại làng Mỹ Xá, xã…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Thừa Thiên – 22/10/2020

Sáng ngày 22/10/2020, phái đoàn đại diện Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung Việt Nam, dưới sự…

Danh sách cập nhật ân nhân ủng hộ nạn nhân bão lụt Miền Trung Việt Nam năm 2020

  DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 28/11/2020: DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 26/11/2020: DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 24/11/2020: DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 23/11/2020: DANH…

Lam Viên GĐPTVN chung tay chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng trong đại dịch CoronaVirus Vũ Hán – Phần 4: Tại miền Tây Nam Phần

Tiếp theo sau đợt 3 đến chia sẻ cùng đồng bào và Lam Viên GĐPT đang gặp khó khăn về đời sống trong trận đại dịch Corona virus Vũ Hán…

Lam Viên GĐPTVN chung tay chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng trong đại dịch CoronaVirus Vũ Hán – Phần 3: Tại Ninh Thuận & Khánh Hòa

Phật sự hổ trợ đồng bào gặp khó khăn kinh tế do đại dịch Covid-19 một lần nữa tiếp tục được các anh chị em Lam Viên Gia Đình Phật…

Lam Viên GĐPTVN chung tay chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng trong đại dịch CoronaVirus Vũ Hán – Phần 2: Tại Bình Thuận

Tiếp theo Phật sự cứu trợ đồng bào và hỗ trợ các Lam Viên GĐPT đang gặp khó khăn do đại dịch CoronaVirus tại Sài Gòn; ngày 26/4/2020, Đoàn viên…

Trang 1 của 212