Ủy lạo – Cứu trợ

Hoạt động từ thiện xã hội của GĐPT Đức Hưng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tiếp tục cuộc hành trình của người Huynh Trưởng áo lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong việc chia sẽ…

Tổng kết hoạt động và tài chánh của Phái Đoàn Đại Diện GĐPTVN Trên Thế Giới Cứu Trợ Đồng Bào Nạn Nhân Bão Lụt năm 2020

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Phật sự Uỷ Lạo – Cứu Trợ Đồng Bào Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung Việt Nam của Ban Hướng Dẫn…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt tại Khánh Hoà – 23/12/2020

Cơn bão số 12 và 13 vào đầu tháng 11 kéo dài đến tháng 12 năm 2020 vừa rồi đã càn quét hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên gây…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt tại Phú Yên (lần thứ 2) – 22/12/2020

Kết thúc ngày uỷ lạo và cứu trợ (21/12/2020) tại các địa điểm Quảng Nam, Quảng Ngãi; sau khi rời khỏi huyện Bình Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, phái đoàn…

Các tin khác

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt tại Quảng Nam và Quảng Ngãi (lần thứ 2) – 21/12/2020

Sau đợt cứu trợ đồng bào tại tỉnh KonTum, phái đoàn đại diện Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lũ tại Kon Tum – 03/12/2020

Phật sự uỷ lạo, cứu trợ, chia sẻ khó khăn cùng đồng bào và Lam viên GĐPT bị thiên tai tại các tỉnh miền Trung từ ngày 22/10/2020 đến ngày…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Phú Yên – 26/11/2020

Tiếp tục sau ngày 25/11/2020 uỷ lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung tại các huyện Hoài Nhơn, An Nhơn và Hoài Ân thuộc tỉnh…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Bình Định – 25/11/2020

Ngay sau khi Phật sự cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam viên thành chiều tối ngày 24/11/2020, phái đoàn đại diện…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Nam Trà My (Quảng Nam) – 24/11/2020

Tiếp tục sau ngày uỷ lạo và cứu trợ nghĩa tình cho Lam Viên GĐPT Thừa Thiên – Huế, vào ngày 24/11/2020 phái đoàn đại diện Gia Đình Phật Tử…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo Lam Viên GĐPT nạn nhân bão lụt miền Trung tại Thừa Thiên lần thứ 2 – 23/11/2020

Tiếp sau 2 đợt ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung tại các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Ngải – 12/11/2020

PHÓNG SỰ ẢNH Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Ngải ngày 12/11/2020

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Nam – 10&11/11/2020

Ngày đầu tiên của đợt 3 cuộc hành trình ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung, vào ngày 10/11/2020, phái đoàn đại diện Gia…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Bình – 6/11/2020

Tiếp tục lộ trình chuyến đi đợt 2 ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung, tiếp sau ngày 5/11/2020 thăm viếng và trao quà…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Hà Tĩnh – 5/11/2020

Tiếp tục sau đợt 1 ngày 22/10/2020 đã ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và ngày 23/10/2020 tại tỉnh…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Quảng Trị – 23/10/2020

Tiếp tục hành trình cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung Việt Nam, sau ngày 22/10/2020 đã ủy lạo và cứu trợ tại làng Mỹ Xá, xã…

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung tại Thừa Thiên – 22/10/2020

Sáng ngày 22/10/2020, phái đoàn đại diện Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung Việt Nam, dưới sự…

Trang 1 của 3123