Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật TBiên Hòa
nhiệm kỳ 2024 – 2028

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, vào các ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2024 GĐPT Biên Hòa đã tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại Tổ đình Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để tổng kết hoạt động của Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2020 – 2024, đồng thời xây dựng đề án hoạt động cho nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Phiên họp Tiền đại hội đã diễn ra từ 14 đến 18g30 ngày 6/4/2024 tại văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa, trong khuôn viên Tổ đình Phật Ân với sự chủ tọa của Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Dưỡng NGUYỄN VĂN NUÔI – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa, Huynh Trưởng cấp Tấn Tuệ Trúc ĐỖ VĂN MAI – Phó trưởng ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa và Huynh Trưởng cấp Tấn  Đồng Tiết NGUYỄN THỊ LỆ TRINH – Phó trưởng ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa cùng với sự hiện diện của 21 Huynh Trưởng đại biểu.

Trong phiên họp Tiền đại hội, toàn thể anh chị em Huynh Trưởng đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng cho bản tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024; Nội lệ Đại Hội; Chương trình Đại Hội; các Tham luận của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tín, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tập. Phiên họp cũng đã giới thiệu được danh sách các thành viên ứng cử vào Thường vụ Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2024 – 2028 chuẩn bị cho phiên họp khoáng đại của Đại Hội.

Sáng ngày 7/4/2024, trong không khí hân hoan, hơn 50 Huynh Trưởng gồm Đại biểu chính thức, Đại biểu dự thính và nhiều Huynh Trưởng cùng các Đoàn Sinh ngành Thanh đến làm Phật sự phục vụ Đại Hội đã vân tập về ngôi già lam thân thương, nơi có văn phòng Ban Hướng Dẫn – địa điểm diễn ra phiên họp khoáng đại.

Đúng 08g00, Đại Hội cung đón Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, Viện chủ Tổ đình Phật Ân, thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ân sư Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Biên Hòa quang lâm chứng minh Lễ khai mạc. Đại Hội cũng đã vui mừng đón tiếp Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Bình NGUYỄN THANH LÂN – Ủy viên Nội Vụ, đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN về chủ tọa. Đồng chủ tọa là Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Dưỡng NGUYỄN VĂN NUÔI – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa. Tham dự Lễ khai mạc còn có quý vị khách mời là Ban Bảo Trợ và 31 Huynh Trưởng đại biểu chính thức, 9 Huynh Trưởng đại biểu dự thính.

Sau lễ khai mạc, phiên khoáng đại diễn ra. Bản tổng kết Phật sự – Sinh hoạt nhiệm kỳ 2020 – 2024; Đề án Phật sự – Sinh hoạt nhiệm kỳ 2024 – 2028; Biên bản của phiên họp Tiền đại hội đã được báo cáo trong Đại Hội và được Đại hội góp ý xây dựng với tinh thần trách nhiệm cao để thống nhất đúc kết thành Quyết nghị và thông qua Đại Hội, làm kim chỉ nam thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Sau khi Ban Hướng Dẫn (NK 2020 – 2024) tuyên bố mãn nhiệm kỳ, Đại Hội đã tiến hành bầu cử các thành viên Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2024 – 2028 dưới sự điều khiển của Chủ tọa đoàn. Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Dưỡng NGUYỄN VĂN NUÔI đã được Đại Hội tín nhiệm công cử làm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2028 với 100% Đại biểu biểu quyết và thống nhất. Tiếp đó là bầu cử 8 thành viên của Thường vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa với hình thức bỏ phiếu kín.

Sau thời gian nghỉ trưa, Đại Hội tiếp tục chương trình với phần công cử các chức danh Ủy viên ngành và Ủy viên chuyên môn. Kết quả 6 Ủy viên ngành và 4 Ủy viên chuyên môn đã được các Huynh Trưởng hoan hỷ nhận đãm trách để chung sức chung lòng xây dựng một Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ mới: Nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Toàn Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2024 – 2028 ra mắt Đại Hội và cùng Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Dưỡng NGUYỄN VĂN NUÔI – Tân Trưởng Ban Hướng Dẫn phát nguyện nhận trách vụ được Đại Hội ủy thác trước sự chứng minh của Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ân sư Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Biên Hòa chứng minh Đại Hội. Thay mặt Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Bình NGUYỄN THANH LÂN – Chủ tọa Đại Hội công nhận Tân Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2028. Hòa Thượng chứng minh đã cài phù hiệu chức vụ danh dự cho anh Tân Trưởng Ban Hướng Dẫn, tiếp theo đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương cài phù hiệu chức vụ cho các thành viên Tân Ban Hướng Dẫn. Một chặng đường mới mở ra cho toàn thể Lam Viên GĐPT Biên Hòa…

Trước khi kết thúc chương trình Đại Hội, toàn thể cử tọa đã lắng nghe huấn từ của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN và đạo từ của Hòa Thượng chứng minh; nguyện cùng nhau giữ gìn tiếp nối mạng mạch Áo Lam GĐPTVN.

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Biên  Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2028 đã thành công viên mãn. Anh chị em Lam Viên  hoan hỷ tạm biệt nhau trong vòng Dây Thân Ái…

Tiền Đại Hội

Khai mạc Đại hội

Phiên họp Khoáng đại

Tin – ảnh: Truyền Thông BHD.GĐPT Biên Hòa

3652 lượt xem