Vào ngày thứ tư của Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế GIới lần thứ 3 – mùng Ba tháng Chạp năm Quý Mão, Phật lịch 2567, tức 13/1/2024 – từ tờ mờ sáng khi sương mai còn lãng đãng chốn già lam Phật Ân (Đồng Nai, Việt Nam); bên trong, bên ngoài khuôn viên ngôi tự viện đã rộn rịp bước chân của đông đảo Giới tử Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT cùng các Đạo hữu Phật Tử hữu duyên phát nguyện lãnh thọ Thập Thiện giới và Tại gia Bồ Tát giới từ các tỉnh/thị/thành trong nước hội tập về Pháp Hội. Nhiều Giới tử các tỉnh thành xa hơn, bằng nhiều phương tiện khác nhau, đã có mặt tại Pháp Hội từ chiều và đêm hôm trước, háo hức chờ đợi được nhập Giới trường.

Đúng 07g30, Giới Đàn mang tôn hiệu Đức Chơn chính thức khai mở. Hội chúng 683 nam nữ Giới tử tề tựu tại giảng đường tự viện Bửu Lâm (kế cận chùa Phật Ân) theo thông tri của Ban Kiến Đàn để cung thỉnh Thượng Tọa đạo hiệu Thích Nhuận Châu – Dẫn thỉnh sư Giới đàn ban giáo giới, hướng dẫn các nghi thức thọ giới theo luật Phật.

Buổi giáo giới kết thúc vào hồi 11g00 để chuẩn bị cho nghi thức Khai Đạo Giới Tử hai Chúng Thập Thiện và Tại Gia Bồ Tát bắt đầu vào buổi chiều cùng ngày.

GIỚI TỬ NHẬP GIỚI TRƯỜNG:

CUNG THỈNH DẪN THỈNH SƯ QUANG LÂM GIỚI TRƯỜNG:

THỌ NHẬN GIÁO GIỚI:

oOo

KHAI ĐẠO GIỚI TỬ

Nhằm trợ lực và trợ duyên cho các Giới tử thúc liễm thân tâm, chuẩn bị thọ nhận Giới pháp thanh tịnh của Chư Phật, Chư Tổ truyền lưu, lễ Khai đạo Giới tử Giới đàn Đức Chơn được khai pháp tại giới trường trong khuôn viên Pháp Hội Thù Ân III ở chùa Phật Ân vào hồi 14g00 (chiều ngày 13/1/2024).

Toàn thể Giới tử cung tựu nơi giới trường trang nghiêm cung nghinh Hòa thượng Tuyên luật sư Thích Thái Hòa đăng đàn khai pháp.

Trong làn khói hương trầm nhẹ nhàng quyện tỏa, giới trường trang nghiêm lặng yên phăng phắc, gần 700 Giới tử trong hội chúng nghiêm cẩn lắng nghe từng lời giáo giới được Thượng tọa Tuyên luật sư như pháp ban bố cho, chuẩn bị tư lương cho Chúng giới tử phát nguyện thọ lãnh Luật nghi – Giới pháp thiêng liêng vào lúc 4 giờ sáng sớm ngày mai.

Hơn hai giờ lắng lòng tĩnh tâm thính pháp, pháp từ của Thầy Tuyên Luật Sư nghiêm khắc nhưng đầm ấm, gần gũi, thương yêu như dòng nước mát ngọt ngào tưới tẩm cả giới trường. Đạo tràng hội chúng Giới tử hoan hỷ thọ nhận diệu âm chánh pháp trong niềm hỷ lạc và đồng tâm phát nguyện Y Giáo Phụng Hành…

TÁC BẠCH CẦU PHÁP
CUNG NGHINH TUYÊN LUẬT SƯ:

LUẬT NGHI KHAI ĐẠO GIỚI TỬ:

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

4424 lượt xem