Trung Quán Luận được kiết tập trong Đại Chính tân tu Đại tạng kinh, tập 30, kinh số 1564 (T30n1564), được Cưu-ma-la-thập dịch sang Hán vào năm 409 từ nguyên văn tiếng Phạn do Bồ tát Long Thọ trước tác.

Đề tài do TT Thích Nhuận Châu giảng tại Khóa Tu Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại TV Tuệ Quang

Phần 1

Phần 2

Phần 3

3443 lượt xem