Phóng sự ảnh

Trại Họp Bạn Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ

Kỷ niệm 20 năm thành lập “Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Khánh Hòa” (Miền Trung, Hoa Kỳ) 1998-2018
Ngày 15,16,17/06/2018 tại Đạo Tràng Tịnh Độ, Austin, Texas
Nguồn: Tin ảnh từ Hải Ngoại


Đặt phái viên trang nhà tại Hoa Kỳ đưa tin

32527 lượt xem