BAN HƯỚNG DẪN LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC KHÓA TU BÁT QUAN TRAI GIỚI

Thực hiện đề án Phật sự năm 2024, ngày 05.05.2024 Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng tổ chức khóa tu bát quan trai lần thứ nhất tại Vĩnh Minh Tự Viện – Đức Trọng – Lâm Đồng.

Đúng 8h00 toàn thể 170 giới tử gồm huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh vân tập vào chánh điện. Số lượng đông đứng chật kín cả bên trong và bên ngoài.

Hứa khả lời thỉnh sư của BHD, Chư tôn đức quang lâm pháp tòa niêm hương bạch Phật, khai mở khóa tu, truyền giới. Chương trình tu được nối tiếp, tại giảng đường Giải Tịnh, đạo tràng cung thỉnh Thượng tọa Thích Nguyên Hiền – Chánh thư ký HĐGG GĐPTVN, Cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng  quang lâm giảng pháp. Bài giảng của Thầy thiết thực với người huynh trưởng: Bài tựa Chú Lăng Nghiêm. Trong những buổi lễ truyền đăng sau các trại huấn luyện, lễ thọ cấp đều được tụng nhưng chưa hiểu rõ nghĩa. Hôm nay, Thầy dành gần trọn cả ngày khai triển về nguồn gốc, ý nghĩa của bài.

Được sự thương yêu của Thầy trú trì và Chư tôn đức cùng với sự hỗ trợ của quý bác trong đạo tràng tại Vĩnh Minh, ngày tu bát quan trai của GĐPT Lâm Đồng trọn vẹn. Toàn thể giới tử hành trì các nghi thức sám hối, thọ giới, nghi thức qua đường, tọa thiền. Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh thực hành hạnh xuất gia một ngày an lạc.

16h00 trước khi làm lễ xả giới, Chư tôn đức nhắc nhở giới tử tiếp tục giữ giới một ngày một đêm để có trọn vẹn công đức của một ngày tu.

Tin – ảnh: VP – BHD GĐPT Lâm Đồng

967 lượt xem