Đặc biệt

Hình ảnh các đơn vị GĐPT tham gia trực tiếp Tuần Lễ Huân Tu lần thứ II – Vu Lan PL.2564

Hưởng ứng tinh thần tổ chức Tuần Lễ Huân Tu lần thứ II nhân dịp mùa Vu Lan – Báo Hiếu PL.2564 của Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhằm…

Đại Lễ Vu Lan PL.2564 trực tuyến: Tuần Lễ Huân Tu lần II – Đêm thứ bảy (14-7-ÂL Canh Tý)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP ĐÊM THỨ BẢY (KẾT KHÓA HUÂN TU) – 1/9/2020 (14-7 CANH TÝ) LƯU Ý: Video hiện cũng đang đồng thời truyền phát trực tiếp…

Đại Lễ Vu Lan PL.2564 trực tuyến: Tuần Lễ Huân Tu lần II – Đêm thứ sáu (13-7-ÂL Canh Tý)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP ĐÊM THỨ SÁU – 31/8/2020 (13-7 CANH TÝ) LƯU Ý: Video hiện cũng đang đồng thời truyền phát trực tiếp trên Fanpage Gia Đình…

Đại Lễ Vu Lan PL.2564 trực tuyến: Tuần Lễ Huân Tu lần II – Đêm thứ năm (12-7-ÂL Canh Tý)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP ĐÊM THỨ NĂM – 30/8/2020 (12-7 CANH TÝ) LƯU Ý: Video hiện cũng đang đồng thời truyền phát trực tiếp trên Fanpage Gia Đình…

Các tin khác

Truyền phát trực tuyến Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện Nạn Nhân Covid-19 và cài hoa hồng Mùa Báo Hiếu PL.2564 của GĐPTVN Tại Hải Ngoại

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP LỄ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN NẠN NHÂN COVID-19 VÀ LỄ CÀI HOA HỒNG NHÂN MÙA BÁO HIẾU ĐẠI LỄ VU LAN – PHẬT LỊCH…

Đại Lễ Vu Lan PL.2564 trực tuyến: Tuần Lễ Huân Tu lần II – Đêm thứ tư (11-7-ÂL Canh Tý)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP ĐÊM THỨ TƯ – 29/8/2020 (11-7 CANH TÝ) LƯU Ý: Video hiện cũng đang đồng thời truyền phát trực tiếp trên Fanpage Gia Đình…

Ban Tổ Chức Tuần Lễ Huân Tu lần thứ II thông báo nội dung kinh hành trì trong các thời khóa

KINH VU LAN BỒN Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn Ta Từng Nghe Lời Tạc Như Vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành Kỳ Thụ Viên…

Đại Lễ Vu Lan PL.2564 trực tuyến: Tuần Lễ Huân Tu lần II – Đêm thứ ba (10-7-ÂL Canh Tý)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP ĐÊM THỨ BA – 28/8/2020 (10-7 CANH TÝ) LƯU Ý: Video hiện cũng đang đồng thời truyền phát trực tiếp trên Fanpage Gia Đình…

Đại Lễ Vu Lan PL.2564 trực tuyến: Tuần Lễ Huân Tu lần II – Đêm thứ hai (9-7-ÂL Canh Tý)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP ĐÊM THỨ HAI – 27/8/2020 (9-7 CANH TÝ) LƯU Ý: Video hiện cũng đang đồng thời truyền phát trực tiếp trên Fanpage Gia Đình…

Đại Lễ Vu Lan PL.2564 trực tuyến: Tuần Lễ Huân Tu lần II – Đêm thứ nhất (8-7-ÂL Canh Tý)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP ĐÊM THỨ NHẤT – 26/8/2020 (8-7 CANH TÝ) LƯU Ý: Video hiện cũng đang đồng thời truyền phát trực tiếp trên Fanpage Gia Đình…

Thông báo truyền tải trực tiếp 2 chương trình Đại Lễ Vu Lan PL. 2564

  BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:   NAM MÔ VU LAN DUYÊN KHỞI ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT   Mùa…

Đại Hội GĐPT Bình Thuận nhiệm kỳ IX 2020 – 2024

Như một chiến tích trầm hùng, với tinh thần Bi – Trí – Dũng thù thắng, vô úy vượt qua mọi chướng duyên ngoại ma – nội chướng, hòa hợp…

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Duyên lành hội đủ, vườn lam Ninh Thuận thêm một lần nữa ghi dấu ấn lịch sử để bước sang một trang sử mới. Tiếp nối thành công của Đại…

Đại Hội GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đại hội GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2024 Sau hai tháng chuẩn bị ngày 18/7/2020 toàn thể HTr GĐPT Đồng Nai đã vân tập về hội trường BHD…

Trang 1 của 2212345678910...20...Trang sau »