Ngày cuối của Pháp Hội Thù Ân Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lần thứ 3 cung thiết tại chùa Phật Ân, Đồng Nai, Việt Nam nhằm ngày mùng Bốn tháng Chạp năm Quý Mão, Phật lịch 2567, tức là ngày 14 tháng 1 năm 2024, tiếp ngay sau Đại lễ chính thức – Tưởng Niệm 60 năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Tưởng Niệm 60 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam; Lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế GIới, Đạo tràng Pháp Hội cung thỉnh Đại Tăng quang lâm đoan tọa trai đường chứng minh cho lễ Cúng Dường Trai Tăng do Ban Tổ Chức Pháp Hội đại vị Đoàn Viên GĐPTVN trên toàn thế giới tác bạch cúng dường.

Chư tôn đức Chúng Trung Tôn nhị bộ Tăng-già rất xúc động trước tâm thành và sự chắt chiu tịnh tài, tịnh vật dâng cúng như pháp của những đứa con áo lam muôn phương, một lòng hướng về Pháp Hội tưởng nguyện thù ân và quy hướng ngôi Tăng Bảo. Đại Tăng hiện tọa đạo tràng đã từ bi hứa khả lời cầu thỉnh và hoan hỷ nạp thọ sự cúng dường.

Dưới đây là những hình ảnh cuối cùng về Pháp Hội Thù Ân III:

Lễ Cúng Dường Trai Tăng và quang cảnh các thời khóa trì tụng kinh văn, tuyên sớ kỳ siêu chư Chơn linh, Hương linh Ban viên Cố Vấn, Bảo Trợ, Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên GĐPT quá vãng các đơn vị thuộc Miền Quảng Đức và Tây Nam Phần (quốc nội) vào sáng sớm nay – mùng Bốn tháng Chạp âm lịch; lễ Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn vào buổi chiều cùng ngày; và nghi tiết Đàn Địa Tạng trong ngày trước đó  – mùng Ba tháng Chạp năm Quý Mão, tức ngày 13 tháng 1 năm 2024.

oOo

ĐÀN ĐỊA TẠNG
Sáng ngày mùng Ba tháng Chạp năm Quý Mão (13/1/2024)

ĐÀN ĐỊA TẠNG
Chiều ngày mùng Ba tháng Chạp năm Quý Mão (13/1/2024)

LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
Trưa ngày mùng Bốn tháng Chạp năm Quý Mão (14/1/2024)

LỄ CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN – TẠ ĐÀN
Chiều ngày mùng Bốn tháng Chạp năm Quý Mão (14/1/2024)

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

3742 lượt xem