Sáng ngày mùng Một tháng Chạp năm Quý Mão, tức ngày 11 tháng 1 năm 2024, tại chùa Phật Ân – khu 14, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, cũng là khuôn viên Đàn tràng Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3, Chư tôn túc Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cùng Môn đồ Pháp quyến đã trang trọng cử hành Lễ Chung thất Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Chứng hiệu Tuệ Sỹ – Chánh thư ký kiêm Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – với sự tham dự của đông đảo Chư tôn tịnh đức Tăng-già nhị bộ, Quý đạo hữu Phật Tử khắp nơi, anh chị em Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong nước và hải ngoại vân tập về Giác linh đường thành kính hướng lòng cầu nguyện, đảnh lễ thù ân, tưởng niệm vị ân sư tôn kính lỗi lạc của Phật Giáo nước nhà.

Vào hồi 08g00, toàn thể Đaọ tràng hiện diện khởi đầu thời khóa tụng kinh Di Giáo, 10g00 tác hành nghi thức cúng Ngọ, tiến Linh, cử hành lễ tưởng niệm Chung thất Trai tuần Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng ân sư.

Sau khi thọ trai, vào buổi chiều cùng ngày, Chư Tôn Giáo Phẩm cùng Môn đồ Pháp quyến đã tổ chức nghi lễ Hải táng Linh cốt Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng.

Thông tin và hình ảnh lễ Hải táng sẽ được Nhóm phóng viên trực tiếp tại chỗ của Trang Nhà chúng tôi truyền tải trong bản tin tiếp theo. Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ Chung Thất tại chùa Phật Ân sáng hôm nay.

THỜI KHÓA TỤNG KINH DI GIÁO

 

LỄ CHUNG THẤT HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

Tiểu Ban Truyền Thông
Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân III 

1982 lượt xem