Chu Niên Trang Nhà

Chu Niên Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lần thứ 9

Tận dụng thời điểm anh chị em Cộng Tác Viên khắp nơi về tham dự Hiệp Kỵ toàn quốc GĐPTVN, mặc dù ai ai cũng công tác đa đoan: phần…

GĐPT Kontum chúc mừng Chu Niên 9 Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Chung lòng hướng về Chu Niên lần thứ IX Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Vài nét về Trang Nhà (từ năm 2012 đến năm 2016) nhân dịp Chu Niên lần thứ 8

Tinh thần phụng sự vô vụ lợi của anh chị em thành viên Trang Nhà chính là những thuận lợi hữu hình và vô hình để Trang Nhà vững tiến trong nhiệm kỳ 2012-2016 vừa qua của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới cũng như hơn 7 năm qua từ ngày thành lập Trang Nhà…

Các tin khác

Mừng Đệ Thất Chu Niên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Anh Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới thắp nến mừng Chu Niên. Anh Tổng Thư Ký Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tường trình hoạt động….

Báo cáo tổng kết sinh hoạt trong Đệ Thất Chu Niên Trang Nhà

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch… Kính thưa… ………………… I/ LƯỢC SỬ: Khởi nguyên: Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới…

Mừng Trang Nhà Lên 7 Tuổi

Ai cũng thấy sự ra đời của trang nhà là một điều cần thiết nhưng các nhà lãnh đạo tổ chức rất e ngại vì hai lý do: Một là…

Mừng Chu Niên Trang Nhà lần thứ 7 (2009-2016)

MỪNG CHU NIÊN LẦN THỨ BẢY 2009_ 2016 Trên cao tuyệt đỉnh bình yên Là Hy Mả Lạp uyên nguyên hiền hòa Trên cao tuyệt đỉnh đời ta Đó là…

Chúc mừng Đệ Thất Chu Niên

Chu niên nay lại về gia đình thêm tuổi mới vậy là đã lên 7 chao ôi! sao vui ghê. 😊 Những chặng đường đã qua mang cho tôi niềm…

Huấn Từ tại Lễ Kỷ Niệm Chu Niên thứ 5 Trang Nhà gdptthegioi.org

HUẤN TỪ CỦA HUYNH TRƯỞNG NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI Nhân dịp kỷ niệm Đệ Ngũ Chu…

Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động Trang Nhà gdptthegioi.org

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM HOẠT ĐỘNG (2009-2014) Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới Nhân dịp kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU…

Diễn văn khai mạc Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà gdptthegioi.org

DIỄN VĂN KHAI MẠC Của Huynh Trưởng Trưởng Ban Điều Hành Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới (Tại lễ Chu Niên lần thứ 5 Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới)…

Kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà

Lúc 18g00 (GVN) ngày 10 tháng 3 năm 2014 (nhằm ngày 10 tháng 2 năm Giáp Ngọ) tại Sài Gòn, VN

Thư mời viết bài Kỷ Yếu Chu Niên Trang Nhà

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT – Kính bái bạch Chư Tôn Đức. – Kính thưa Quý anh chị Huynh Trưởng áo lam Gia Đình Phật…

Tin ảnh trực tuyến Đệ Tứ Chu Niên Trang Nhà

Tin ảnh trực tuyến Đệ Tứ Chu Niên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tại Chùa An Linh, Q12, SG. Phóng viên tại chổ Tiểu Ban Kỷ Thuật www.gdptthegioi.org –…