Chu Niên Trang Nhà

Vài nét về Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới 2012-2016 – Nhân dịp chu niên Trang Nhà lần thứ 8

Tinh thần phụng sự vô vụ lợi của anh chị em thành viên Trang Nhà chính là những thuận lợi hữu hình và vô hình để Trang Nhà vững tiến trong nhiệm kỳ 2012-2016 vừa qua của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới cũng như hơn 7 năm qua từ ngày thành lập Trang Nhà…

Các tin khác

Trang 1 của 11