MỪNG CHU NIÊN LẦN THỨ BẢY
2009_ 2016

Trên cao tuyệt đỉnh bình yên
Là Hy Mả Lạp uyên nguyên hiền hòa
Trên cao tuyệt đỉnh đời ta
Đó là tư tưởng Trang Nhà yêu thương

Tình thâm trí thiện muôn phương
Tin yêu phụng hiến con đường lợi tha
Đón mùa xuân thắm ngàn hoa
Vổ tay vui chúc Trang Nhà Chu Niên
Biển khơi chung một con thuyền
Hướng về bờ Giác diệu huyền thậm thâm
Dù cho thế cuộc thăng trầm
Tình Lam vẫn nở hoa tâm rạng ngời
Á – Âu – Mỹ – Úc muôn nơi
Màu Lam chỉ một dưới trời thênh thang
Đêm trăng vẳng tiếng chuông vàng
Chu Niên tròn nguyện thắm ngàn hoa xuân./.

Quảng Hoa _ Phan Hồng Liên

342 lượt xem