NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch…

Kính thưa…

…………………

I/ LƯỢC SỬ:

 • Khởi nguyên:

Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới – www.gdptthegioi.org – được hình thành do quyết nghị của Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II nhiệm kỳ 2008-2012, tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thailand từ ngày 7 đến ngày 10.10.2008 và đã trở thành cơ quan ngôn luận của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới kể từ khi khởi điểm hòa vào mạng lưới điện toán toàn cầu lúc 16g00 (GVN) ngày trừ tịch (30 tháng chạp năm Mậu Tý), để đúng vào thời khắc Giao Thừa Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu (26/1/2009) thì chính thức ra mắt độc giả Lam Viên trên toàn phạm vi quốc nội và hải ngoại.

Từ giai đoạn khởi tạo website theo tinh thần chỉ đạo của Đại Hội nhiệm kỳ II nói trên cho đến Chu Niên Trang Nhà lần thứ V (2013), ngoài một vài anh chị em âm thầm hoạt động ngày đêm để duy trì và phát triển Trang Nhà, thành phần nhân sự bổ sung tiếp theo gồm các Biên Tập Viên, Kỹ Thuật Viên được tuyển trạch vẫn áp dụng quy chế nội bộ tạm thời dưới sự điều hành của HTr. Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, đương kim Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới kiêm đặc trách Trưởng Ban Điều Hành Trang Nhà. Nói là “âm thầm”, “tạm thời”, bởi lúc bấy giờ những Huynh Trưởng ấy do Ban Điều Hành tìm chọn và chính Huynh Trưởng đương sự tự nguyện cộng tác vô điều kiện. Tùy điều kiện cá nhân từng anh/chị, tùy hoàn cảnh sinh hoạt của GĐPT từng địa phương và tùy phần hành phụ trách trong Trang Nhà, một vài anh chị thì hoạt động công khai, một số khác luôn phục vụ ẩn danh vì mục đích an ninh Trang Nhà.

 • Phát triển:

Sau Đại Hội kỳ III nhiệm kỳ 2012-2016, tổ chức từ ngày 27 đến ngày 31.10.2012 cũng tại Bangkok – Thailand, bằng quyết định số 3001/HDTG/QĐ ngày 26.8.2013 (v/v điều chỉnh và bổ nhiệm thành phần nhân sự), Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới đã bổ nhiệm HTr. Quảng Dũng – Hồ Chí Cường, người sáng lập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới, vào chức vụ Phụ Tá Tổng Thư Ký Đặc Trách Truyền Thông của Ban Hướng Dẫn.

Cũng kể từ Đại Hội nhiệm kỳ III, Ban Điều Hành Trang Nhà bắt đầu chú trọng vào việc kiện toàn nhân sự để tạo sinh khí, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn và hổ trợ ngoại vi nhằm thực thi tinh thần “Quản trị chặt chẻ nhân sự quản lý Trang Nhà” mà Đại Hội kỳ III đã chung quyết trong phiên khoáng đại 3, ngày 29.10.2012 trong phiên họp 8.

Năm 2014, hai ngày trước Lễ Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới ban hành quyết định số 4001/HDTG/QĐ ngày 10.01.2014, chính thức chuẩn y cơ cấu Ban Điều Hành Trang Nhà với 7 anh chị Huynh Trưởng thành viên, do HTr. Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Điều Hành. Đây là văn kiện pháp quy chính thức đầu tiên của Trang Nhà sau 5 năm các cấp lãnh đạo dõi theo hoạt động của Trang Nhà; và đây cũng là kết quả của nhiều phiên họp, nhiều thông tin tham khảo được chuyển tải qua lại bằng nhiều điện thư, nhiều cuộc điện đàm, nhiều lần gặp mặt, hội ý trực tiếp của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Điều Hành Trang Nhà và riêng biệt từng phần hành, bộ phận chuyên môn trực thuộc.

Trong lễ kỷ niệm Chu Niên lần thứ V, văn kiện chính thức đầu tiên của Ban Điều Hành Trang Nhà quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Biên Tập cùng các Tiểu Ban trực thuộc được công bố; và Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới với tư cách pháp nhân là cơ quan truyền thông thống thuộc của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tiếp tục hoạt động và phát triển cho đến hiện nay.

II/ TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH:

Từ các văn kiện lập quy căn bản nêu trên phần I, hiện Trang Nhà được điều hành và hoạt động với thành phần nhân sự bao gồm:

 • 1 Ban Điều Hành : 7 Huynh Trưởng.
 • 1 Ban Biên Tập : 12 Huynh Trưởng.
 • 1 Tiểu Ban Kỹ Thuật : 8 Huynh Trưởng.
 • 1 Tiểu Ban Hội Luận : 4 Huynh Trưởng.
 • 1 Tiểu Ban Vận Động Tài Chánh : 4 Huynh Trưởng.
 • 1 Tiểu Ban Cộng Tác Viên và ĐD Trang Nhà : 30 Huynh Trưởng.

Trong số trên, có những phần hành phải kiêm nhiệm; một số địa phương (cả quốc nội lẫn hải ngoại) vẫn còn khuyết nhân sự đại diện, cộng tác. Năm 2016 chỉ bổ sung thêm 1 Cộng Tác Viên tại Biên Hòa, và hiện đang hướng dẫn, dìu dắt cho một số Huynh Trưởng trẻ để mời cộng tác.

Tuy nhiên, việc bổ sung chưa được đầy đủ như kế hoạch dự trù thì hiện trong Ban Điều Hành đã có 2 Huynh Trưởng không còn hoạt động thường xuyên, một Huynh Trưởng đã thế phát xuất gia và một Huynh Trưởng vì lý do đặc biệt gần như vắng sinh hoạt dài hạn. Thành phần Đại Diện Trang Nhà, Cộng Tác Viên, Kỹ Thuật Viên cũng nảy sinh nhiều biến động cần nhanh chóng điều chỉnh, kiện toàn.

III/ HOẠT ĐỘNG:

 • Hoạt động chuyên môn trên website:

Tính đến Chu Niên lần thứ VII hôm nay, trong giờ này, thông tin phân bố trên Trang Nhà và số lượng truy cập Trang Nhà chúng ta có:

 • Số lượt truy cập: 264.135.
 • Thông tin, hình ảnh, bài vở đã đăng tải: 17.432 bài, bao gồm:
 • Thông tin: 2.000 bài
 • Tin tức: 2.000 bài.
 • Hình ảnh: 1.722 bài.
 • Phật pháp: 874 bài.
 • Văn Nghệ: 1.095 bài.
 • Kiến thức: 728 bài.
 • Bài vở bạn đọc: 1.441 bài.
 • Giải trí: 972 bài.
 • Chuyên mục đặc biệt: 284 bài.
 • Số còn lại là phim ảnh và tài liệu tu học, huấn luyện và bài post lên Diễn Đàn.

Toàn bộ số bài vở, hình ảnh, tài liệu này được chuyển tải trong:

 • 12 chuyên mục chính.
 • 40 chuyên mục thứ cấp.
 • 01 Trang “con” (tức Diễn Đàn hội luận).

So sánh với năm trước (tính từ Chu Niên) số lượng truy cập vào trang chính cũng như Diễn Đàn và số lượng bài vở (trừ thông tin) đăng tải đều có dấu hiệu giảm tuy chưa đến mức lo ngại. Riêng Diễn Đàn thì hoạt động vốn đã suy giảm từ 2 năm trước do ảnh hưởng mạnh bởi các mạng xã hội; duy trì hay không Diễn Đàn hội luận, thiết tưởng cũng là điều cần quan tâm cân nhắc của Trang Nhà sau dịp Chu Niên này.

 • Hoạt động ngoại vi (thường xuyên và bất thường) trong năm:

Ngoài những hoạt động thuộc phạm vi chuyên môn trên Trang Nhà, Tiểu Ban Kỹ Thuật và Tiểu Ban Cộng Tác Viên còn tham gia các Phật sự – với tư cách truyền thông – khi Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới điều động, Ban Hướng Dẫn các quốc gia, miền, tỉnh/thị mời tác nghiệp và Ban Điều Hành Trang Nhà phân nhiệm. Các hoạt động chủ yếu trong năm 2016 là:

 • Tổ chức Lễ Kỷ Niệm Chu Niên Trang Nhà lần thứ VI tại Huế, kết nối trực tuyến Thành Viên Trang Nhà toàn cầu.
 • Thực hiện video clip chúc tết Nguyên Đán Bính Thân – 2016 của HTr. Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tại Đà Lạt, Việt Nam và truyền tải trên toàn bộ hệ thống Trang Nhà thống thuộc đúng thời khắc Giao Thừa.
 • Thiết trí và kết nối trực tuyến từ nhiều địa điểm khác nhau tại quốc nội những phiên họp định kỳ và bất thường của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới và Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK4.
 • Điều động nhân sự tham gia vào Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK4 thông qua chỉ định của Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới và đề cử của Ban Tổ Chức.
 • Hổ trợ Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK4 về lĩnh vực kỹ thuật: Truyền tải thông tin; khởi tạo và kết nối các Nhóm điện thư; thiết kế và ấn loát các văn kiện của Ban Tổ Chức trong giai đoạn tiên khởi.
 • Tổ chức tác nghiệp và truyền tải thông tin những sự kiện liên quan đến GĐPT của các Ban Hướng Dẫn cấp Châu, Quốc Gia, Miền tại hải ngoại; riêng tại quốc nội năm vừa qua đã không có nhiều các lượt tác nghiệp tại các tỉnh/thị/thành vì lý do thiếu thông tin từ các Ban Hướng Dẫn và thiếu kinh phí di chuyển.

IV/ TÀI CHÁNH: (Sẽ do HTr. Quảng Dũng – Hồ Chí Cường trực tiếp trình bày cùng với những thuận lợi, trở ngại về phần hành kỹ thuật).

– Tổng thu: ………………………..

– Tổng chi: ………………………..

– Kết quả: ………………………..

V/ CHƯỚNG DUYÊN – TRỞ NGẠI:

Những thuận lợi từ sự hổ trợ tinh thần, vật chất của Chư Tôn Giới Đức Tăng-già, của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, của các Đạo Hữu, Lam Viên ân nhân và tinh thần phụng sự của anh chị em thành viên Trang Nhà thiết tưởng không cần trình bày ở đây vì ai ai cũng đã rõ, e rằng sẽ chiếm dụng thời gian. Chỉ xin được tóm lược một số các chướng duyên, trở ngại trong một năm hành hoạt để Chư Tôn Đức, Ban Hướng Dẫn và Quý Đạo Hữu, Quý Anh Chị Em thấu hiểu nhằm giáo huấn, tư vấn và hổ trợ cho chúng tôi những phương thức giải trừ diệu dụng, để Trang Nhà có thể bền bỉ hoạt động hiệu quả bên cạnh Chư Tôn Đức và Quý Thiện Hữu nhằm phụng sự tổ chức, đạo pháp và góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội. Dưới đây xin lược giản những trở ngại chính lớn nhất mà thôi (và thật ra thì cũng không khác nhiều so với Chu Niên các năm trước):

 • Luôn thiếu thốn trang thiết bị dành cho tác nghiệp. Mọi trang bị hiện có đều của cá nhân mua sắm và đa số thiết bị đều thuộc chủng loại kỹ thuật củ kỷ, lạc hậu.

 • Không có nguồn kinh phí định kỳ được cấp từ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới. Chi phí thuê hosting, tên miền, mua giao diện cũng như mọi chi phí hoạt động khác đều do anh chị em phát tâm tuỳ hỷ tự gồng gánh.

 • Số công nợ (hơn 1.600USD) tồn đọng trong 5 năm nay, trong năm vừa qua được ngân quỹ Ban Hướng Dẫn hổ trợ trả dần được 500USD, số còn lại (1.100USD) vẫn chưa có khoản nào khác thanh toán được.

 • Thiếu sự đồng hành, cộng tác của một số Ban Hướng Dẫn hoặc cá nhân vài anh chị trong các Ban Hướng Dẫn Miền/Tỉnh/Thị quốc nội và hải ngoại trong việc phối hợp tác nghiệp, khiến nhiều thành viên Trang Nhà gặp trở ngại âm thầm, trở nên e dè, không tự tin, thiếu mạnh dạn trong công tác.

 

— oOo —

Trên đây tóm lược những hoạt động Phật sự của Trang Nhà trong năm sinh hoạt vừa qua – từ Chu Niên lần thứ VI đến nay. Mọi thiếu sót hay trình bày quá sơ lược vì thời gian eo hẹp, ngưỡng mong Chư Tôn Đức, Quý Đạo Hữu và Quý Anh Chị Em niệm tình hoan hỷ.

 

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

BAN ĐIỀU HÀNH

TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

http://gdptthegioi.org


599 lượt xem