Chu niên nay lại về
gia đình thêm tuổi mới
vậy là đã lên 7
chao ôi! sao vui ghê. 😊

Những chặng đường đã qua
mang cho tôi niềm vui.
dạy tôi nhiều bài học
giúp tôi dần lớn lên. 💖

Nay chu niên đã về
kính chúc gia đình mình
ngày càng phát triển hơn
có thêm nhiều thành viên
và nhiều bài viết mới 😅

👏❤💓💕💖💗💝💞💙💜💛💚💚💟

Chúc mừng đệ thất chu niên
Phổ Viên Hương

538 lượt xem