Lúc 18g00 (GVN) ngày 10 tháng 3 năm 2014 (nhằm ngày 10 tháng 2 năm Giáp Ngọ) tại Sài Gòn, VN

306 lượt xem