Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng cấp III Vạn Hạnh khóa VIII/TƯ (năm 2022) do Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức chính thức khai mạc ngày 2.9.2022, bế mạc ngày 26.3.2023. Số lượng Trại sinh đủ điều kiện thi khảo sát Tiền trại 112 Huynh Trưởng; đủ điều kiện chính thức tham dự Trại Vạn Hạnh VIII 96 Huynh Trưởng, trong đó: trúng cách khảo sát nhập trại 94 Huynh Trưởng; đặc cách miễn khảo sát nhập trại 2 Huynh Trưởng (đã thọ cấp Tấn).

  • Trại sinh hiện diện trong ngày khai mạc 95/96. Đến tối ngày 2.9.2022, thêm 1 Trại sinh xin rời Trại vì lý do riêng. Kết thúc giai đoạn 1 còn lại 94/96 Trại sinh.
  • Trong giai đoạn 3, có 4 Trại sinh vắng mặt tại Trại trường. Còn lại 90/96 Trại sinh.

Trại diễn tiến qua 5 giai đoạn đúng theo đề án tổ chức. Trại sinh thụ huấn đầy đủ các đề tài huấn luyện chính thức, các đề tài hội học theo từng Liên chúng tại địa phương và các đề tài trợ khóa. Ban Quản Trại – Hội Đồng Giảng Huấn đã tổ chức khảo sát Trại sinh qua mỗi giai đoạn và khảo sát kết khóa. Trại sinh chọn 1 trong 13 đề tài giảng huấn chính thức của Trại để làm công án tham cứu, thực hiện hoàn chỉnh Luận văn kết khóa.

Trong giai đoạn bế mạc Trại, 90 Trại sinh hiện diện để thi khảo sát kết khóa, giải trình Luận văn, dự lễ Phát nguyện – Truyền đăng… Kết quả cuối cùng có 81 Huynh Trưởng trại sinh được Ban Quản Trại đề nghị lên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN ban hành quyết định công nhận trúng cách Trại Vạn Hạnh khóa VIII.

Trưa ngày 14.1.2024, tại Tu viện Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, trong khuôn viên Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3, kết hợp với chương trình Bên lề Pháp Hội của Ban Tổ Chức, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận hoàn thành Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng cấp III Vạn Hạnh khóa VIII/TƯ cho 81 Huynh Trưởng trại sinh dưới sự chủ tọa của Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Q. Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cùng sự chứng tri của quý Huynh Trưởng đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, quý Huynh Trưởng Ban viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, quý Huynh Trưởng trong Ban Quản Trại và Hội Đồng Giảng Huấn Trại Vạn Hạnh VIII/TƯ.

Tin – Ảnh: VP/BHDTƯ.GĐPTVN

1314 lượt xem