ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2024-2028

Thực hiện tinh thần các Thông tư của Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPTVN về việc tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPTVN các cấp. Vào lúc 7g30 ngày 08.2 Giáp Thìn (17.3. 2024), GĐPT Quảng Ngãi đã chính thức khai mạc Đại hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2024 – 2028, dưới sự chứng minh của nhị vị Đại đức ân sư Thích Hạnh Minh và Thích Đồng Hoàn.

Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Tường Hoàng Văn Xuân, Phó Tổng thư ký  Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPTVN, chủ tọa Đại hội;  Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Hạnh Trần Thị Thanh Dung, Trưởng ban Ban Đại diện GĐPT Quảng Ngãi, đồng chủ tọa. Đại diện BHD GĐPT Quảng Nam 2 cũng về tham dự.

Đại hội đã thông qua “Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2020-2024; Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2024-2028”; bầu tân Ban Đại diện nhiệm kỳ 2024-2028, trong đó, Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Hạnh Trần Thị Thanh Dung tái đắc cử chức vụ Trưởng ban Ban Đại diện, cùng 16 Ủy viên và Phụ tá Ủy viên. Tân BĐD đã đảnh lễ và phát nguyện trước Tam bảo để nhận lãnh trách nhiệm, nguyện luôn tinh tấn tu học, sinh hoạt nhằm thực hiện thành tựu Phật sự theo Quyết nghị của Đại hội. Qua một ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Ngãi hoàn mãn trong tinh thần lục hòa cộng trụ, thống nhất ý chí và hành động.

Chúng con thành kính tri ân sự bảo bọc chở che, tạo thắng duyên của Chư tôn thiền đức chùa Viên Quang, Phước Quang, Linh Sơn… Thành tâm niệm ân Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPTVN; quý Ban bảo trợ, quý Phụ huynh Đoàn sinh, đạo tràng Phật tử chùa Viên Quang đã động viên, khuyến tấn cho GĐPT Quảng Ngãi trên bước đường tu học, phụng sự Đạo pháp, phụng sự lý tưởng Áo Lam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

Tin – ảnh:  Văn phòng Ban Đại Diện GĐPT Quảng Ngãi

2121 lượt xem