LỜI CẢM TẠ
TANG LỄ CỐ PHẬT TỬ TÂM HẬU – LÊ THỊ ÂN

oOo

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Kính bái bạch Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại đức Tăng, Chư Đạ iđức Ni chứng minh.
Kính thưa Quý Phật tử thiện tín, quý Gia đình thân tộc Nội, Ngoại, quý Thân hữu, quý quan khách của toàn thể tang quyến.

Khi mở mắt chào đời là lúc cánh cửa tử cũng được mở ra. Dần theo năm tháng của kiếp nhân sinh, mỗi người chuẩn bị hành trang cho đời mình theo quy luật sanh, già, bệnh, chết. Thân mẫu của chúng con là cố Phật tử Tâm Hậu – Lê ThịÂn, có duyên lành được thọ thân người, 87 năm với hành trang: sống đời thuần thiện trong nếp đạo của người Phật tử tại gia, tin sâu nhân quả, tô bồi phẩm hạnh bằng công phu bái sám, trì niệm Phật hiệu, hộ trì Tam bảo, giáo dục con cháu trưởng thành trong nề nếp truyền thống gia đình tin Phật, và là một đại thí chủ hộ trì cho 3 người con xuất gia tu học, hoằng pháp lợi sanh.

Huyễn thân nơi cõi thế đã mãn duyên, khép lại 87 năm nơi chốn nhơn hoàn, Thân mẫu của chúng con xả bảo thân trong sự kính thương của toàn thể tang gia hiếu quyến.

Dẫu biết vô thường sanh tử không hẹn cùng ai, nhưng chúng con cũng không khỏi những giây phút hụt hẫng, chơi vơi với dòng lệ lăn dài khi chạm ngõ vô thường, đối diện cùng cực của cảnh tử biệt sanh ly, dù bao năm qua đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày không xa mẹ sẽ không còn.

Trong tâm niệm báo Hiếu thù thắng, chúng con phát tâm tổ chức đạo tràng Tang lễ thanh tịnh, huân tu kỳ siêu, báo hiếu. Nơi tang đường, trong những ngày tang lễ cử hành, chúng con hội đủ thắng duyên, được cung đón đức từ giáo hóa của Chư Tôn đức từ trong nước đến hải ngoại, chúng con xin cung kính khắc lòng ân sâu của quý Ngài qua sự lân mẫn chứng minh, ban pháp thoại, tuyên hành pháp sự, phúng viếng, kỳ siêu, hộ niệm di quan, chỉ dạy, trợ duyên mọi việc tổ chức tang lễ được chu toàn như pháp bằng sự trực tiếp quang lâmTang đường của quý Ngài hay qua điện thư, điện hoa phân ưu. Toàn thể tang quyến chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân:

• Đức Trưởng lão Hòa thượng Chánh Thư ký, Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN.
• Chư Tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng thống GHPGVNTN.
• Chư Tôn đức Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam, Viện Tăng thống GHPGVNTN.
• Chư tôn đức Hội đồng Tăng-già bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPTVN.
• Đức Trưởng lão Hòa thượng Ân sư Viện chủ Chùa Đức Sơn, Chùa Từ Nghiêm chứng minh Tang lễ.
• Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện Chủ Chùa Bảo Sơn đương vi Sám chủ Tang lễ.
• Hòa thượng Viện chủ Chùa Phật Ân, Long Thành, đương vi Pháp sư, thuyết pháp độ linh.
• Hòa thượng Viện chủ Chùa Phước Duyên, Thành phố Huế đương vi Pháp sư, thuyết pháp độ linh.
• Chư tôn đức Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Giám hiệu, Giáo thọ sư Trường Trung Cấp Phật họcThành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam.
• Chư tôn đức Ban Giám hiệu, Giáo thọ sư Trường Trung cấp Phật học Tỉnh Đồng Nai.
• Chư tôn đức Hội đồng hương Thừa Thiên, Quảng Trị tại miền Nam.
• Chư Tôn đức trong Ban kinh sư.
• Chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài nước.
• Chư Huynh đệ Tông môn Đức Sơn, Từ Nghiêm.
• Đại đứcTrụ trì và Tăng chúng Chùa Bảo Sơn, Long Khánh.
• Chư tôn đứcTăng, Ni sinh các thế hệ tại các Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Trong những ngày tang sự cử hành, Tang quyến chúng tôi xin trân trọng khắc ghi tấm lòng của Quý Phật tử, thân tộc, thân hữu gần xa đã thân lâm kính viếng, hộ niệm, yểm trợ công tác tổ chức tang lễ chu đáo, điện thư, điện hoa phân ưu cùng tang gia, và dành thời gian tiễn đưa Cố mẫu chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin thành kính tri ân:

• Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN.
• Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam.
• Ban Chấp hành Trung ương Cựu Huynh trưởng GĐPTVN.
• Ban Hướng dẫn GĐPT cácTỉnh/Thị trên toàn quốc.
• Ban Hướng dẫn và các Đơn vị trực thuộc GĐPT Đồng Nai.
• Huynh trưởng, Đoàn sinh các Đơn vị GĐPT trên toàn quốc.
• Đạo tràng Phật tử các tự viện.
• Quý Gia đình thân tộc Nội, Ngoại tại Thừa Thiên và các Tỉnh/Thành trong nước.
• Quý gia đình sui gia, thông gia, thân hữu, đồng nghiệp của Tang quyến.
• Chính quyền địa phương, Hội Người cao tuổi tại khu phố.
• Quý Bà con xóm giềng lân lý.
• Cơ sở mai táng Hội Tưong tế Chùa Bảo Sơn, Ban quản lý nghĩa trang Hoài Ân viên.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa liệt quý vị.

Dù đường sá xa xôi, thời tiết nhiều mưa, Chư Tôn đức và quý vị vẫn dành hết tình thương cho Hương linh và Tang quyến. Hình ảnh của quý Ngài khắp nơi quang lâm tang đường, sự tận tình chu đáo đầy lân mẫn của Hòa thượng Viện chủ, Đại đứcTrụ trì, Tăng chúng Chùa Bảo Sơn, Chư Ni Chùa Quang Minh, Đà Nẵng, cùng sự trợ duyên của Ban Hướng Dẫn và các Đơn vị trực thuộc GĐPT Đồng Nai, quý Phật tử, quý Thân hữu gần xa, tất cả là những nhân duyên thù thắng tác trợ cho tang quyến chúng con hiếu sự châu viên.

Dù chúng con có cố gắng chừng nào, nhưng trong điều kiện không gian gia đường hạn chế, thời tiết không thuận lợi, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sai sót. Cầu xin chư Tôn đức cho chúng con xin thành tâm sám hối, và xin liệt quý vị hoan hỷ lượng thứ.

Sau cùng chúng con xin kính tri ân Chư Tôn đức Tăng, Ni, quý Phật tử, liệt quý vị sáng hôm nay đã tiễn đưa linh cữu Thân mẫu chúng con.

Chúng con xin năm vóc sát đất đảnh lễ quý Ngài thành kính niệm ân.

Trân trọng kính tri ân quý vị.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

Thay mặt Tang quyến
Tỉ-khưu THÍCH NHUẬN CHÂU

2242 lượt xem