Các tin khác

 Gia Đình Phật Tử Dak Lak viếng tang 

 Gia Đình Phật Tử Dak Lak viếng tang Sáng nay ngày 17 tháng 4 Canh Tý nhằm ngày 09 tháng 05 2020 BHD, cùng toàn thể Lam viên GĐPT Dak…

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới phân ưu cùng tang gia Huynh Trưởng Nhuận Hạnh – Trần Thị Các

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin: Lương phu của Huynh Trưởng Nhuận Hạnh TRẦN THỊ CÁC Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Phó Trưởng…

Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng và Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới phân ưu cùng tang quyến Huynh Trưởng Nguyên Thanh NGUYỄN VĂN HÀ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Hay tin trễ: Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Nguyên Thanh – Nguyễn Văn Hà Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên khấp báo Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Lân CAO ĐĂNG KHÁNH mệnh chung

NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THỪA THIÊN BAN HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THANH LAM CÙNG TANG GIA HIẾU QUYẾN THÀNH KÍNH KHẤP…

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới phân ưu cùng tang quyến Huynh Trưởng Tâm Lễ VƯƠNG HỌC

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Hay tin: Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Tâm Lễ – Vương Học Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới là:…

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đắk Lắk Thành kính Phân Ưu

Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Đắk Lắk Thành Kính Phân Ưu cùng BHD GĐPT Bình Định Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyễn Đào Long – Pháp danh Quảng…

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đồng Nai Thành Kính Phân Ưu

Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Đồng Nai Thành Kính Phân Ưu cùng BHD GĐPT Bình Định Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyễn Đào Long – Pháp danh Quảng…

Báo tang: Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định xã báo thân

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định Kính Tiếc Báo Tin Huynh trưởng cấp Tấn GĐPTVN Nguyễn Đào Long – Pháp danh Quảng Huỳnh – Thọ Bồ tát giới tại gia…

Cáo bạch Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tân viên tịch

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Thành kính đảnh lễ Giác Linh Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất…

Trang 1 của 1212345678910...Trang sau »