Cáo phó – Phân ưu

Cáo bạch Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan tân viên tịch – Thông tin tang lễ

———oOo——— BAN TỔ CHỨC TANG LỄ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH: Hòa Thượng Thích Chơn Điền. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn. Hòa Thượng Thích Chơn Thành. Hòa Thượng Thích Phước Thuận….

Cáo bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tân viên tịch

Nhất tâm cầu nguyện Cụ bà Lê Thị Ân vãng sanh Phật quốc

Kính thông tin: Cụ bà Lê Thị Ân (mẫu thân của TT Nhuận Châu) từ trần.

Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam kính thông tri đến toàn thể quý anh chị Thành viên BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Quý BHD – BĐD –…

Các tin khác

Thành kính báo tin Ni Sư Thích Nữ Thuần Tánh – Nguyên là Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN Phạm Thị Xuân Viên xả báo thân

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Chúng tôi vừa hay tin: Tỳ-kheo-ni THÍCH NỮ THUẦN TÁNH Nguyên là Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN thế danh PHẠM THỊ XUÂN VIÊN, pháp…

Cung an chức sự, Ban tổ chức tang lễ, chương trình tang lễ Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

TANG LỄ Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới Trưởng Ban…

Thông tư Tang lễ Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

  THÔNG TƯ CỦA BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI: —oOo—   THÔNG TƯ CỦA BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN (QUỐC NỘI): —oOo—   THÔNG TƯ CỦA BAN…

Chư tôn đức, Ban Hướng Dẫn các cấp & Lam Viên GĐPT gần xa cầu nguyện – tưởng niệm – phân ưu Cố Huynh Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương

Ban Hướng Dẫn các cấp & Lam Viên GĐPT gần xa CẦU NGUYỆN – TƯỞNG NIỆM – PHÂN ƯU Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG Pháp danh NGUYÊN…

Chương trình tang lễ Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Từ – NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG

TANG LỄ Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG Pháp danh NGUYÊN TỪ Thọ Tại Gia Bồ-tát giới pháp tự PHƯỚC MẪN Thọ giới Tiếp Hiện pháp tự CHÂN…

Ban Hướng Dẫn các cấp & Lam Viên GĐPT khắp nơi cầu nguyện – tưởng niệm – phân ưu Cố Huynh Trưởng Đức Quảng NGUYỄN HOÀNG PHỤNG

Ban Hướng Dẫn các cấp & Lam Viên GĐPT khắp nơi CẦU NGUYỆN – TƯỞNG NIỆM – PHÂN ƯU Cố Huynh Trưởng Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng Ủy Viên…

Khẩn báo tin Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng xả báo thân

Khẩn báo tin Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN Đức Quảng NGUYỄN HOÀNG PHỤNG xả báo thân: