Cáo phó – Phân ưu

Thông báo của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới về tang lễ Cố Huynh Trưởng Tâm Vinh ĐOÀN VĂN LỘC

Nhận được hung tin Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Tâm Vinh ĐOÀN VĂN LỘC, thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp…

BHD Bình Định : Lễ Tang Cố Htr Cấp Tấn Thị Nguyện – Nguyễn Kim Nhẫn

  BHD GĐPT Bình Định Lễ Tang Cố Htr Cấp Tấn Thị Nguyện – Nguyễn Kim Nhẫn PD: Thị Nguyện, Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia Pháp Tự : Phước…

BHD Trung Ương GĐPTVN Khấp Báo Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn mệnh chung

Ban Hướng Dẫn GĐPT khắp các tỉnh thị thương tiếc – cầu nguyện – phân ưu Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Minh – Lê Văn Tranh mệnh chung

  NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT 11. BHD GĐPT Bình Định Thành kính phân ưu cùng BHD GĐPT Thừa Thiên  Thành kính phân ưu cùng…

Các tin khác

 Gia Đình Phật Tử Dak Lak viếng tang 

 Gia Đình Phật Tử Dak Lak viếng tang Sáng nay ngày 17 tháng 4 Canh Tý nhằm ngày 09 tháng 05 2020 BHD, cùng toàn thể Lam viên GĐPT Dak…

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới phân ưu cùng tang gia Huynh Trưởng Nhuận Hạnh – Trần Thị Các

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin: Lương phu của Huynh Trưởng Nhuận Hạnh TRẦN THỊ CÁC Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Phó Trưởng…

Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng và Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới phân ưu cùng tang quyến Huynh Trưởng Nguyên Thanh NGUYỄN VĂN HÀ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Hay tin trễ: Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Nguyên Thanh – Nguyễn Văn Hà Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên khấp báo Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Lân CAO ĐĂNG KHÁNH mệnh chung

NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THỪA THIÊN BAN HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THANH LAM CÙNG TANG GIA HIẾU QUYẾN THÀNH KÍNH KHẤP…

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới phân ưu cùng tang quyến Huynh Trưởng Tâm Lễ VƯƠNG HỌC

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Hay tin: Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Tâm Lễ – Vương Học Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới là:…

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đắk Lắk Thành kính Phân Ưu

Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Đắk Lắk Thành Kính Phân Ưu cùng BHD GĐPT Bình Định Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyễn Đào Long – Pháp danh Quảng…

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đồng Nai Thành Kính Phân Ưu

Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Đồng Nai Thành Kính Phân Ưu cùng BHD GĐPT Bình Định Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyễn Đào Long – Pháp danh Quảng…

Trang 2 của 1312345678910...Trang sau »