Cáo phó – Phân ưu

BHD Gia Đình Phật Tử Dak Lak: Cáo Tang

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK Và Tang Gia Hiếu Quyến vô cùng thương tiếc báo tin Huynh trưởng cấp Tấn :   NGUYỄN KHẮC PHÚC Pháp Danh : …

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới phân ưu Cố Huynh Trưởng Phan Hồng Chương mệnh chung

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam PHAN HỒNG CHƯƠNG Pháp danh Chúc Hòa Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn…

BHD GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi thành kính phân ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI vừa nhận được…

Thông tư: tang lễ Cố Htr Cấp Tấn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi – Chúc Hòa Phan Hồng Chương

THÔNG TƯ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐAI LỢI Trích yếu: V/v Tổ chức lễ truy niệm Huynh Trưởng Cấp Tấn Chúc Hòa …

Các tin khác

Cáo phó : cố Htr Cấp Tấn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi – Chúc Hòa Phan Hồng Chương

CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Trong Niềm Thương Tiếc Thành Kính Báo Tin Chồng/ Cha/ Em của chúng con/ chúng tôi Phật Tử…

BHD GĐPT Dak Lak: Phân ưu

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak được tin cụ TRẦN THỊ HẠNH – pháp danh NGUYÊN ĐỒNG sinh năm Nhâm Thân là Thân mẫu của Huynh Trưởng Trừng…

Ban Biên Tập Trang Nhà chia buồn cùng Tang Quyến Cố Huynh Trưởng Hồ Sĩ Quang

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn: Huynh Trưởng Cấp Tấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam HỒ SĨ QUANG Pháp danh Tâm…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Dak Lak cáo phó

Cáo Phó Ban Hướng Dẫn GĐPT Dak Lak và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Bà: ĐÀO THỊ DẾT – Pháp Danh: Diệu Ngộ. Sinh ngày: 15 – 05 – 1936 (Bính…

BHD GĐPT Đồng Nai : Thành kính phân ưu

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT BHD GĐPT Đồng Nai nhận tin : Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN TRẦN THỊ LIỄU   Pháp danh QUẢNG HOA Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban…

BHD GĐPT Lâm Đồng: Thành kính phân ưu

BHD GĐPT Lâm Đồng nhận tin : Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN TRẦN THỊ LIỄU   Pháp danh QUẢNG HOA Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định –…

BHD GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật BHD Ninh Thuận Nhận được tin: Huynh Trưởng cấp Tấn TRẦN THỊ LIỄU – Pháp danh QUẢNG HOA Phó Trưởng…

GĐPT Kon Tum- Phân ưu cùng BHD GĐPT Bình Định

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Ban Hướng Dẫn GĐPT KonTum,  Hội đồng HTr cấp Tấn GĐPT KonTum. Nhận được tin: Huynh Trưởng cấp Tấn TRẦN…

BHD GĐPT DakLak – thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Ban Hướng Dẫn GĐPT DakLak nhận được tin: Huynh Trưởng cấp Tấn TRẦN THỊ LIỄU Pháp Danh QUẢNG HOA Phó Ban Hướng…

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật – Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh, – Hội đồng HTr cấp Tấn GĐPT Cam Ranh. Nhận được tin: Huynh…

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam phân ưu cùng tang quyến cố HTr Quảng Hoa Trần Thị Liễu (Bình Định)

Nam Mô A Di Đà Phật – Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam nhận được tin: Huynh Trưởng cấp Tấn TRẦN THỊ LIỄU – Pháp danh QUẢNG HOA…