Cáo phó – Phân ưu

BHD.GĐPT Quảng Nam phân ưu cùng BHD.GĐPT Bình Định

GĐPT Kon Tum- Phân ưu cùng BHD GĐPT Bình Định

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Ban Hướng Dẫn GĐPT KonTum,  Hội đồng HTr cấp Tấn GĐPT KonTum. Nhận được tin: Huynh Trưởng cấp Tấn TRẦN…

BHD GĐPT DakLak – thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Ban Hướng Dẫn GĐPT DakLak nhận được tin: Huynh Trưởng cấp Tấn TRẦN THỊ LIỄU Pháp Danh QUẢNG HOA Phó Ban Hướng…

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật – Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh, – Hội đồng HTr cấp Tấn GĐPT Cam Ranh. Nhận được tin: Huynh…

Các tin khác

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam phân ưu cùng tang quyến cố HTr Quảng Hoa Trần Thị Liễu (Bình Định)

Nam Mô A Di Đà Phật – Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam nhận được tin: Huynh Trưởng cấp Tấn TRẦN THỊ LIỄU – Pháp danh QUẢNG HOA…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định khấp báo

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định xin khấp báo tin buồn đến anh chị em Lam Viên. Huynh Trưởng cấp…

BHD GĐPT Cam Ranh Phân ưu cùng gia quyến cố HTr Lâm Thị Vui

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh nhận được tin: Huynh trưởng Cấp Tín…

BHD Ninh Thuận Phân Ưu Huynh trưởng Cấp Tín LÂM THỊ VUI

Nam Mô A Di Đà Phật BHD GĐPT Ninh Thuận nhận được tin: Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Việt Nam LÂM THỊ VUI Pháp danh QUẢNG HIỀN, thọ Tại gia…

GĐPT Dak Lak Thành kính Phân Ưu

GĐPT Dak Lak Thành kính Phân Ưu   Nhận được tin buồn Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Việt Nam LÂM THỊ VUI Pháp danh: QUẢNG HIỀN. Thọ tại gia Bồ tát giới…

Cáo tang: Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Việt Nam LÂM THỊ VUI qua đời

Hình fangage GĐPT Việt Nam CÁO TANG Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới nhận được tin:…

Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT – Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa và Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Khánh Hòa.  Nhận được tin buồn: Cụ Bà LÊ THỊ…

Ban Hướng dẫn GĐPT Dak Lak thành kính phân ưu

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO A DI ĐÀ PHẬT Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Dak…

Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT + Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh + Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Cam Ranh Nhận được tin buồn:…

BHD.GĐPT NINH THUẬN PHÂN ƯU

BHD GĐPT Ninh Thuận nhận được tin buồn Cụ Bà LÊ THỊ ĐIỂM – Pháp danh Tâm Duyên Sinh năm Kỷ Mão 1939 Nguyên quán Thôn An Lạc, phường Đông…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu  nhận được tin: Cụ Bà LÊ THỊ ĐIỂM – Pháp danh Tâm Duyên…