NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đồng Nai cùng Môn Đồ Pháp Quyến

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Ni trưởng Pháp hiệu THÍCH NỮ CHƠN AN
Pháp danh TÂM NGỘ

Sinh năm 1951

Thành viên Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Trụ trì chùa Trúc Viên, thị xã Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam.

Đã thâu thần thị tịch vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 2/4/2019
Nhằm ngày 28 tháng 2 năm Kỷ Hợi
Trụ thể 69 năm – 44 hạ lạp.

  • Lễ nhập kim quan vào lúc 15g00 ngày 3/4/2019 (29.2.ÂL Kỷ Hợi).
  • Lễ nhập bảo tháp tại chùa Trúc Viên 2, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam được cử hành lúc 07g00 ngày 6/4/2019 (2.3.ÂL Kỷ Hợi).

Thành kính nguyện cầu Giác Linh Cố Ni Trưởng
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

1524 lượt xem