Cáo phó – Phân ưu

Phân Ưu BHD GĐPT Miền Khánh Hòa – Hoa Kỳ

Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Khánh Hòa “Thành Kính Phân Ưu” Cùng Hòa Thượng ân sư Thích Thông Hải Nhất tâm nguyện cầu chư Phật phóng hào quang tiếp độ…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Dak Lak phân ưu cùng Tang gia HTr cấp Dũng Nhuận Hạnh – Trần Thị Các

  Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak Được Tin Cụ bà :ĐOÀN THỊ THIA Pháp Danh: Nhuận Quý Sinh năm:  1932 ( Giáp Tuất ) Quê Quán: Quảng Lợi…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Dak Lak: Báo Tang

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK KÍNH BÁO   Cụ bà :ĐOÀN THỊ THIA  Pháp Danh: Nhuận Quý  Sinh năm:  1932 ( Giáp Tuất ) Quê Quán:…

LỜI CẢM TẠ và TRI ÂN: của gia đình HTr Quảng Hiệp – Trần Hữu Hào

  LỜI CẢM TẠ và TRI ÂN Gia Đình Cụ bà: PHẠM THỊ KHÍ Pháp danh: QUẢNG THUYÊN sinh năm : 1929 nguyên quán xã Lộc Thủy huyện Lệ Thủy,…

Các tin khác

Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Thành Kính Phân Ưu

Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Thành Kính Phân Ưu Nhận được ai tin Cụ Bà: Phạm Thị Khí Pháp Danh: Quảng Thuyên  Sanh ngày:…

Viếng tang thân phụ của HT Thích Hạnh Nguyện

Chiều ngày 14.8.2017, Hòa thượng đạo hiệu Thích Tịnh Nghiêm – đại lao chư tôn túc Hội đồng Tăng Già chứng minh và Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT…

BHD GĐPT Dak Lak: Thành Kính Phân Ưu

BHD GĐPT Dak Lak: Thành Kính Phân Ưu

BHD.GĐPT CAM RANH thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH NHẬN ĐƯỢC TIN: Thân phụ của Hòa Thượng THÍCH HẠNH NGUYỆN, Thành viên Hội…

BHD GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

BHD GĐPT Ninh Thuận Nhận được tin: Thân phụ của Hòa Thượng Thích Hạnh Nguyện, Thành Viên Ban Thuờng Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử…

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI: Thành Kính Phân Ưu

 BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI: Thành Kính Phân Ưu  

BHD. TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM CÁO TANG

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT BHD.TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM  Kính báo tang: Thân phụ của Hòa Thượng Thích Hạnh Nguyện, Thành Viên Ban Thuờng Trực Hội Đồng Cố…

Trang 11 của 14« Trang trước...567891011121314