Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BBT Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới vừa hay tin:

Sa-di-ni Bồ-tát giới THÍCH NỮ HUỆ HẬU

SInh năm Đinh Mão (1927) – Nguyên quán Quảng Trị

Đã an nhiên xả báo thân lúc 4g10′ ngày 10 tháng 5 năm Mậu Tuất (23/06/2018)

Hưởng đại thọ 92 tuổi

Chơn Linh Sa-di-ni là thân mẫu của Ni Trưởng Thích Nữ Như Thiện
Thành viên Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN
Viện chủ chùa Viên Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Thay mặt Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới chúng con xin thành tâm nguyện cầu Chơn Linh Sư Cô

Nhất Niệm Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc

Thành kính phân ưu với Ni Trưởng Thích Nữ Như Thiện cùng Tang quyến

 

— oOo —

THÔNG TIN TANG LỄ

Lễ Nhập Quan cử hành vào lúc 19g00 ngày 10 tháng 5 năm Mậu Tuất (23/06/2018).

Linh cửu quàn tại Chùa Viên Quang, Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu.

Lễ Khiển Điện – Di Quan cử hành lúc 8g00 ngày 14 tháng 5 năm Mậu Tuất (27/06/2018),

sau đó cử hành Lễ Hỏa Táng tại Đài Hóa Thân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

1480 lượt xem