BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐỒNG NAI

Thành tâm chung lòng cầu nguyện Giác Linh

Thượng Tọa thượng Chánh hạ Niệm

Pháp hiệu Nguyên Trường

Thế danh Lê Đức Niên

Tông môn pháp phái Tổ Đình Tây Thiên – Huế

Nguyên quán thôn Bích La, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

 Đã thu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 7 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 23 tháng 5 năm Mậu Tuất)

Tại Tổ Đình Long Thọ, trụ thế 67 năm

Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 13g00 ngày 6/7/2018 nhằm ngày 23/5 ÂL Mậu Tuất .

Linh cửu quàn tại chùa Long Thọ – Long Khánh – Đồng Nai

Lễ khiển điện, di quan cử hành lúc 8 giờ ngày 9/7/2018 (nhằm ngày 26/5 ÂL Mậu Tuất).

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Thầy cao đăng Phật quốc .

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

1029 lượt xem