NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Được tin buồn:

Nội Tổ Mẫu của Huynh Trưởng
TRUNG DIỆU – NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY
Thành viên Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên  Thế Giới
là:

Ưu-bà-di NGÔ THỊ BẢY
Pháp danh NGỌC BÁU

Đã xả bỏ thân tứ đại hồi 03g30′ ngày 29 tháng 3 năm 2018
(Nhằm ngày 13 tháng 2 năm Mậu Tuất)
Tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Hưởng thọ 92 tuổi

Cụ bà là Gia Mẫu Huynh Trưởng ĐỒNG TIẾT – NGUYỄN THỊ LỆ TRINH
Phó Trưởng Ngành Nữ 
Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa, Việt Nam tại nhiệm

NHẤT TÂM KHẤN NGUYỆN HƯƠNG LINH CỐ PHẬT TỬ NGỌC BÁU – NGÔ THỊ BẢY

NHẤT NIỆM VÃNG SANH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC

Thành kính chia buồn cùng chị Đồng Tiết – Nguyễn Thị Lệ Trinh,
chị Trung Diệu – Nguyễn Thị Tường Vy và toàn thể Tang Gia Quyến Tộc

BAN BIÊN TẬP CÙNG ANH CHỊ EM CỘNG TÁC VIÊN TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

1070 lượt xem