Môn đồ Pháp quyến thành kính khấp báo:

HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN NHƯ

Thành Viên Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Gia Định, Việt Nam
Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Đức Thành
Trụ trì chùa Tập Thành – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn.

Đã thu thần thị tịch lúc 16g36′ ngày 29/4/2019
Nhằm ngày 25 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tại Tập Thành Cổ Tự – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn
Trụ thế 74 năm – 54 Hạ lạp.

Lễ Nhập Kim Quan lúc 08g00 ngày 30/4/2019 (26.3. Kỷ Hợi)
Tôn trí kim quan tại Tập Thành Cổ Tự, số 133 đường Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình Thạnh – Sài Gòn.

Lễ Tưởng Niệm – Di Quan lúc 06g00 ngày 3/5/2019 (29.3. Kỷ Hợi)
Sau đó cử hành Lễ Trà Tỳ tại đài hỏa táng nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, Sài Gòn.

Nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Cố Hòa Thượng
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

2378 lượt xem