NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Hay tin:

Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Quảng Dũng – Hồ Chí Cường
Ủy Viên Truyền Thông Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới
là:

Cụ Ông ĐẶNG VĨNH YÊN
Pháp Danh THIỆN QUANG

Sinh ngày 30/7/1936 (Bính Tý) tại Tây Sơn, Bình Định, Việt Nam
Đã xả báo thân vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 22/4/2019
(nhằm ngày 18 tháng 3 âm lịch Kỷ Hợi)

tại Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Hưởng thọ 83 tuổi.

oOo

Thành tâm nguyện cầu Hương Linh Cụ
Nhất Niệm Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


  BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

541 lượt xem