Cáo phó – Phân ưu

BHD GĐPT Lâm Đồng: Thành Kính Phân ưu

 GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK : Thành kính phân ưu

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK  Thành kính phân ưu  Nhận được ai tin Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam Nguyên Lam – La Thành Tỵ pháp tự CHÂN…

Khấp Báo Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Lam – La Thành Tỵ mệnh chung

Khấp Báo Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Lam – La Thành Tỵ mệnh chung Đây là thông tin nhanh ban đầu. Mọi chi tiết về cuộc đời anh và…

Khấp Báo HTr. cấp Tấn GĐPTVN Tâm Trí – Nguyễn Văn Đơn mệnh chung

Khấp Báo Htr Cấp Tấn Tâm Trí – Nguyễn Văn Đơn mệnh chung – Cố Huynh Trưởng GĐPTVN NGUYỄN VĂN ĐƠN – Pháp danh: TÂM TRÍ – Sinh năm: Mậu…

Các tin khác

Ban Hướng Dẫn GĐPT DakLak – Nhất Tâm Cầu Nguyện

Huynh trưởng cấp Dũng Nhuận Hạnh – Trần Thị Các Ban Hướng Dẫn GĐPT DakLak  Nhất tâm cầu nguyện Htr Cấp Dũng Tâm Hảo – Tôn Nữ Ngọc Lan Tại…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận – Thành Kính Phân Ưu

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận – Thành Kính Phân Ưu Htr Cấp Dũng Tâm Hảo – Tôn Nữ Ngọc Lan Tại gia Bồ Tát Giới, Pháp tự: Phước Mỹ…

Khấp báo Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Tôn Nữ Ngọc Lan mãn phần

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn…

BHD Gia Đình Phật Tử Dak Lak: Cáo Tang

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK Và Tang Gia Hiếu Quyến vô cùng thương tiếc báo tin Huynh trưởng cấp Tấn :   NGUYỄN KHẮC PHÚC Pháp Danh : …

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới phân ưu Cố Huynh Trưởng Phan Hồng Chương mệnh chung

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam PHAN HỒNG CHƯƠNG Pháp danh Chúc Hòa Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn…

BHD GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi thành kính phân ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI vừa nhận được…

Thông tư: tang lễ Cố Htr Cấp Tấn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi – Chúc Hòa Phan Hồng Chương

THÔNG TƯ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐAI LỢI Trích yếu: V/v Tổ chức lễ truy niệm Huynh Trưởng Cấp Tấn Chúc Hòa …

Cáo phó : cố Htr Cấp Tấn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi – Chúc Hòa Phan Hồng Chương

CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Trong Niềm Thương Tiếc Thành Kính Báo Tin Chồng/ Cha/ Em của chúng con/ chúng tôi Phật Tử…

BHD GĐPT Dak Lak: Phân ưu

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak được tin cụ TRẦN THỊ HẠNH – pháp danh NGUYÊN ĐỒNG sinh năm Nhâm Thân là Thân mẫu của Huynh Trưởng Trừng…

Ban Biên Tập Trang Nhà chia buồn cùng Tang Quyến Cố Huynh Trưởng Hồ Sĩ Quang

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn: Huynh Trưởng Cấp Tấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam HỒ SĨ QUANG Pháp danh Tâm…