NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin buồn :
Huynh trưởng Cấp Tấn  VÕ TẤN SÁU
Pháp danh NHƯ HÒA – Pháp tự: PHƯỚC HẬU
-Nguyên Phụ tá Ủy viên Nội Vụ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam;
– Phó Trưởng Ban BHD Quảng Nam 1.
Đã xả bỏ báo thân  lúc 09 giờ 45 ngày 03 tháng 02 năm 2020
nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý
Toàn thể BHD – Hội đồng Cấp Tấn và Lam Viên GĐPT Khánh Hòa, thành kính chia buồn đến BHD GĐPT Quảng Nam 1 và tang gia hiếu quyến HTr Như Hòa – Võ Tấn Sáu, và nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

34 lượt xem