BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÌNH THUẬN

Nhận được tin buồn:

Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam

VÕ TẤN SÁU – Pháp danh NHƯ HÒA – Pháp tự PHƯỚC HẬU

Sinh ngày 25.12.1948, tại Quảng Nam.

Phó Trưởng ban BHD GĐPT Quảng Nam 1; nguyên Phụ tá Ủy viên Nội Vụ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam.
Đã xả bỏ báo thân  lúc 09 giờ 45 ngày 03 tháng 02 năm 2020 (nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý).
Hưởng thọ 73 tuổi.
 BHD Hội đồng HTr cấp Tấn GĐPT Bình Thuận
Thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến BHD GĐPT Quảng Nam 1 và tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu mười phương chư Phật tiếp độ Chơn linh HTr Cấp Dũng Như Hòa – Võ Tấn Sáu sớm cao đăng Phật quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

788 lượt xem