Gia Đình Phật Tử Kon Tum Thành Kính Phân Ưu

Nhận được ai tin

Huynh trưởng cấp Dũng: Võ Tấn Sáu

Pháp danh:  Như Hòa

Thọ Thập Thiện Giới

Pháp tự: Phước Hậu

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1948

Nguyên quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Trú quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Nguyên Phụ tá Ủy viên Nội vụ BHD Trung uơng GĐPT Việt Nam

Phó Trưởng ban BHD GĐPT Quảng Nam I

Đã xả bỏ báo thân vào lúc 09h45 ngày 03 tháng 02 năm 2020

Nhằm ngày mùng 10 tháng giêng năm Canh Tý

Toàn thể Lam Viên GĐPT Kon Tum thành kính chia buồn đến HĐ HTr  cấp Dũng, BHD TW GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT Quảng Nam và tang gia hiếu quyến HTr Như Hòa – Võ Tấn Sáu, và nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

1241 lượt xem